Aktualno

MOŽE LI KULTURA ILI IŠTA DOBRA DOĆI IZ NAZARETA? TAKO SE TO RADI!

Sveta krizma u “Znaku nade”

Dok mnogi koji su vezani uz  “pupak” hrvatske metropole misle da dolje u Hercegovini i Bosni žive divlja plemena ili “Aboriđani” slike pokazuju visok stupanj osjećaja za Božje zakone. A biskup – on je legenda – u svoj mozaik slaže još jednu lijepu kockicu. I župniku tomislavgradskom fra Slavenu treba zahvaliti na očinskoj skrbi za potrebite. Svima iskrene čestitke i neka ih Duh Sveti vodi, da sa što manje rana, prođu ovaj život.

Zanima nas Tvoje mišljenje!