Aktualno

HOĆE LI SABOR POSTUPITI “POLITIČKI” ILI PO ZDRAVOM RAZUMU?

Građanska inicijativa „Narod odlučuje“ danas predaje potpise Hrvatskome saboru. Potpisa ima dovoljno i sve bi trebalo, da je normalne logike, proći glatko glede budućih koraka za raspisivanje referenduma. Ali, ne lezi vraže, još otkako se počelo skupljati potpise, odmah su zaštitnici i branitelji prava manjina ustali protiv prijedloga da se zastupnicima biranim na posebnoj listi uskrati pravo glasovanja o Vladi i proračunu  s argumentom da se radi o kršenju ljudskih prava.

Doista, manjinama treba osigurati sva ljudska prava. Slijedom Univerzalne deklaracije UN-a o ljudskim pravima iz 1948, ona su: pravo na život, slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti te slobodu udruživanja, osobnu sigurnost, presumpciju nevinosti i pošteno suđenje, državljanstvo, brak, vlasništvo, pristup javnim službama, pravo na rad i odmor, životni standard koji odgovara zdravlju i dobrobiti osobe i obitelji, obrazovanje, slobodno sudjelovanje u kulturnom životu zajednice i zaštita autorskih prava. Slično, čak uže,  propisuje i Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava iz 1950.

Drugim riječima, prava koja imaju manjinski zastupnici nisu ljudska nego samo politička prava. Slična politička prava nisu poznata u europskoj praksi. Ona su, poznato je, nastala kao plod ekstremno liberalističkog shvaćanja „ljudskih prava“, snažno podržanih utjecajnim vanjskim faktorima. Ona su ekskluzivna, o čemu svjedoči i činjenica da se manjinski zastupnici biraju na posebnim listama u posebnoj izbornoj jedinici pod posebnim uvjetima. No zbog radi god čega bila donesena, ta prava dodijeljena su im voljom većine, pa, kako su donesena, voljom većine predstavnika naroda u Hrvatskome saboru ili voljom naroda referendumom mogu se izmijeniti. Razloge tomu zacijelo ne treba objašnjavati – njih najbolje obrazlažu sami zastupnici manjina. A koliki je strah od promjena, najviše govore izjave pojedinih državnih dužnosnika da su pitanja neprihvatljiva. Njima jesu jer je pitanje hoće li više vidjeti Sabora.

S obzirom na konstelaciju duhova u Hrvatskome saboru, treba očekivati da će Sabor zatražiti ocjenu ustavnosti toga pitanja. Što će reći Ustavni sud, uputi li mu se pitanje na ocjenu, vidjet će se. Zdrav razum bi nalagao da zahtjev odbaci ili da pitanje proglasi ustavnim jer nije moguće vidjeti razlog zašto bi se vrhovnom suverenu – narodu – uskratilo pravo da o bilo čemu odlučuje. Ali iskustvo nas je poučilo da u tim očekivanjima budemo suzdržani. (R)

Zanima nas Tvoje mišljenje!