Aktualno

MOŽE LI KULTURA ILI IŠTA DOBRA DOĆI IZ NAZARETA? TAKO SE TO RADI!

https://www.cnak.ba/vijesti/crkva-u-hrvata/bih/sveta-krizma-u-znaku-nade/ Dok mnogi koji su vezani uz  "pupak" hrvatske metropole misle da dolje u Hercegovini i Bosni žive divlja plemena ili "Aboriđani" slike pokazuju visok stupanj osjećaja za Božje zakone. A biskup - on je legenda - u svoj mozaik slaže još jednu lijepu kockicu. I župniku tomislavgradskom fra Slavenu treba zahvaliti na očinskoj skrbi za potrebite. Svima iskrene čestitke i neka ih Duh Sveti vodi, da...