UMREŽENA HRVATSKA

NOVA KNJIGA PROFESORICE SANJE VULIĆ O JEZIKU HRVATA U DIJASPORI

Prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković, pročelnica Odsjeka za kroatologiju na Fakultetu hrvatskih studija, svoje je višedesetljetno istraživanje govora hrvatskih manjinskih zajednica zaokružila drugim dijelom dvoknjižja Blago rasutih. Jezik hrvata u dijaspori. Dio II., u nakladi Književnoga kruga Split.

Prva knjiga dvoknjižja odnosila se na očuvanost hrvatskoga jezika u iseljeničtvu do kraja 20. stoljeća: u Sjevernoj i Južnoj Americi, u Australiji i Novom Zelandu, u Južnoafričkoj Republici te u zapadnoj Europi (Njemačka, Švicarska, Francuska, Belgija itd.).

U drugoj knjizi analizira hrvatski jezik autohtonih hrvatskih manjinskih zajednica u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Ova druga knjiga sastoji se od dva dijela. U prvom, opsežnijem dijelu autorica daje povijesni pregled i jezičnu analizu svih migracijskih manjinskih zajednica koje su nastale do zaključno početka 19. stoljeća (moliški Hrvati, gradišćanski Hrvati, bunjevački Hrvati, šokački Hrvati, različne manje hrvatske skupine u Mađarskoj, zatim karaševski Hrvati, ostali Hrvati u Banatu te Hrvati na Kosovu). U drugom dijelu analizira jezik hrvatskih nemigracijskih zajednica, tj. zajednica koje su postale manjinama kada su se u pojedinim povijesnim razdobljima uspostavljale nove državne granice (djelomice pomurski i podravski Hrvati u Mađarskoj, Hrvati u Boki kotorskoj i Baru u Crnoj Gori, Hrvati u Beloj krajini u Sloveniji te u istočnom Srijemu).

Opširan prilog o knjizi emitiran je 20. ožujka u radijskoj emisiji Glasa Hrvatske „Na valovima staroga kraja“. Ponovo će biti emitiran 23. ožujka u emisiji Glasa Hrvatske „Našim građanima u svijetu“.

https://www.fhs.unizg.hr/obavijesti?@=21k56#news_112402

Zanima nas Tvoje mišljenje!