Aktualno

OBJAVLJENA KNJIGA SV. TOME AKVINSKOGA O GOSPODINOVOJ MOLITVI

Nakladnička kuća Tonimir iz Varaždinskih Toplica objavila je knjigu O Gospodinovoj molitvi. U njoj su sadržani prijevodi s latinskoga triju tekstova sv. Tome Akvinskoga: Razlaganje o Gospodinovoj molitvi, u kojem su pribilježene Svetčeve propovijeda kršćanskomu puku u Napulju tijekom korizmene obnove od 20. veljače do 1. ožujka 1273., i po jedan članak iz njegovih velikih teoloških sinteza: o odnosu Duhovih darova i prošnjâ Očenaša (iz 1255.) i o dvojbi je li sedam prošnja Gospodinove molitve prikladno raspoređeno (iz 1272.). Ovo klasično djelo iz katoličke duhovnosti objavljeno je na hrvatskom o 750. obljetnici nastanka, pokazuje njegovu trajnu valjanost, a važno je za cijelu Crkvu jer je ono nadahnulo saborske otce Tridentskoga sabora da zadnji, četvrti dio Rimskoga katekizma (1564.) posvete razlaganju molitve i Očenaša. Istu strukturu zadržali su i Katekizam Katoličke Crkve (1992.) i njegov Kompendij (2006.).

U Očenašu se, kako ističe sv. Toma, predaje znanje za čim treba težiti, to jest poučeni smo kako treba moliti. A to je temeljno u duhovnom životu. Sv. Toma se kao propovjednik odlikuje jednostavnošću i uravnoteženošću, bez učenjačkih potankosti, stručnih izraza i govorničkih uzleta. Nema u njega pričica ni neozbiljnosti. Njegovo je propovijedanje prožeto zadivljujućim poznavanjem Svetoga Pisma i dubokom ljubavlju za Božju riječ. Pridaje pozornost objašnjavanju detalja. Proniče dublje značenje gotovo svakoj riječi, izvlači biblijske usporednice i daje tumačenja smisla Svetoga Pisma. Posvećen je povezivanju svega u cjelinu. Otče naš je molbenica, ali i proglas onoga tko želi biti Kristov i svet. Pokazuje da je taj molitveni prijedložak odraz i sažetak vjerskih istina, ćudorednoga učenja, ne samo duhovnosti nego i praktičnosti.

Tekstove je preveo, uvodom i objasnidbenim bilješkama popratio Petar Marija Radelj.

Knjiga je ilustrirana u boji s deset djela europskih umjetnika iz XII., XIV., XV., XVI., XVII. i XIX. stoljeća i opremljena sa sedam kazala. Uvez je tvrdi, šivani, a opseg 141 stranica. Može se naručiti na tonimir.nk@gmail.com ili + 098 390 749. Cijena je 15,99 €.

 

Rekli su o knjizi

 

Vrstan prijevod na današnji hrvatski jezik i bogata pojmovna objašnjenja u bilješkama.

Tekst treba i više puta čitati. Nad tekstom sv. Tome treba doslovno visjeti.

Riječ je o uzorku Gospodinove molitve Otcu s jedne strane i o nenadmašivosti Akvinčeve teološke misli s druge strane. Stoga bismo svi trebali biti dobro upoznati s ovim tumačenjem. Kao i samoj molitvi, ni ovomu tumačenju ne da se ništa dodati ni išta oduzeti!

Ovdje je riječ o Isusovu molitvenom jeziku Otcu. Da bi Otac i nas razumio, moleći Njega sami moramo tako govoriti. Sve naše, izvan ovoga smisla i molitvenoga ozračja, obična je brbljarija ili jezik bez poznavanja nebeske gramatike i pravopisa!

Kad je župnik jednomu prvopričesniku dao za pokoru poslije ispovijedi izmoliti 3 Očenaša, prvopričesnik je s ispovijedi krenuo od župnika i zamišljen se vratio s pitanjem: Velečasni, znam jedan Očenaš, a gdje ću naći ona druga dva? Čitajući Tomu Akvinskoga i njegovo tumačenje Molitve Gospodinove, očito treba izaći iz onoga drugoga, i trećega, a vratiti se Isusovoj misli i, da bi nas Otac razumio, početi govoriti Njegovim jezikom koga nam je ponudio u jednom jedinom svome Očenašu.

Tomislav Baričević

 

Molitva Očenaša, jasnoćom kakvom je izlaže sv. Toma, omogućuje razumijevanje temeljne kršćanske molitve i potiče na dublje zajedništvo s Gospodinom. Izbor ilustracija pruža i osjetilno iskustvo molitve.

Svojim razlaganjem Akvinac djeci Božjoj otkriva prisnost i neodvojivost od Nebeskoga Otca pružajući svježe novo razumijevanje osobnoga odnosa s Bogom.

Jasminka Buljan Culej

 

Molitvu „Očenaša“ svi znamo. I to napamet – k’o „Očenaš“! No nije pitanje o poznavanju, nego razumijevanju, ili još bolje primjenjivanju na život. Tekst knjige, napisan prije 750 godina, nudi razumijevanje Gospodinove molitve. I ne samo to, nego knjiga potiče i na ono najvažnije, a to je primjenjivanje u svakodnevni vjernički život, tj. usklađivanje vjerničkoga života s onim što čovjek izgovara. Usklađivanje riječi i djela, i još važnije, usklađivanje riječi i srca. A pomoć na tom putu je knjiga koja je pred vama!

Darko Tomašević

 

Spoznati savršenost svojom nesavršenošću moguće je moleći Gospodinovu molitvu. Snagom govora koji istječe iz duboke poniznosti sv. Toma u ovom razlaganju upućuje vjernika u suodnos s Bogom.

Diskurs knjige omogućava poniranje u svaku riječ koja čini vez najsavršenije molitve i pretakanje bezuvjetne Otčeve ljubavi u moliteljev život da bi ga oblikovala.

Istodobna dubina i jednostavnost Akvinčeve misli daju bezvremenske argumente.

Knjiga je pitka poput svježe izvorske vode. Krijepi i žuborom riječi i dojmljivošću oslika. Jakost prizorâ, svjetlosti i boja zorno se stapa s temom.

Ivana Katavić

 

Knjiga je egzegeza najsavršenije kršćanske molitve, detaljna, sadržajna, pregledna, koncizna i uređena. Namijenjena je svakomu tko želi razumjeti što znači biti kršćanin i kako se upravljati Bogu po izvornim Kristovim riječima. Iako napisana u XIII. stoljeću, ne pripada prošlomu svršenomu vremenu. Ona je najaktualnije tumačenje Molitve koje pruža odgovore. Ne samo na najvažnije pitanje – kako se spasiti – nego i na pitanje kako biti živ na ovome svijetu.

Brat Toma upravlja k shvaćanju da Molitva nad molitvama usmjerava najsavršenijoj Ljubavi, jer smo Njegova djeca (Otče), i ljubavi koju trebamo iskazivati Onomu po Komu smo braća (naš) i posljedično ljubavi prema bližnjima. Žeđ za savršenom, apsolutnom ljubavlju usađena je u svakoga čovjeka. Dokaz tomu je i geslo današnjega poslijemodernoga društva: „samo ljubav“. Ali, egzegeza upućuje da „samo ljubav“ istinski nastupa jedino kada se živi na određeni način. Kako? Onako kako nas je Isus poučio!

O tome Naučitelj razlaže metafizičkom preciznošću – kako živjeti po zapovijedima Ljubavi. Kroz ljubav prema Bogu i ljudima upravljamo sedam prošnji koje su svaka povezane s jednim od sedam darova Duha Svetoga i blaženstava.

Želite „samo ljubav“? Evo kako je izmoliti i postići. To je poziv svakomu da ne osjeća spokoj u svojim bludnjama i grijesima – što se danas želi nametnuti kao nova normalnost, nego da otkloni stijenje kojim se čovjekova razboritost zatrpava; poziv na Ljubav.

Ova egzegeza dokaz je da je Očenaš, uz Žrtvu, Nazarećaninova najvrjednija ostavština, Oda ljubavi kojom poručuje da je s nama i poučava kako ostati s Njim i osloboditi se od zla i grijeha.

Dodatci obogaćuju temeljno razlaganje i pridonose razumijevanju savršenstva Otkupiteljeve pouke.

Vrlo iscrpne bilješke pridonose jasnijemu razumijevanju i bezvremenskoj aktualnosti.

Danijela Rupčić

 

Prijevod je dragocjen. Sve koje zanima duhovnost uvodi u veće motrenje riječi, a i kad se čini da je ona jednostavna, otvara obzore.

Knjiga je vrlo vrijedna za sve koji se mole kako bi proširili spoznaju značenja riječi molitve Otče naš. Njome nas Toma vodi u samo središte Pisma, otkriva vrijednost pojedinih izraza i dijelova preko koji prelazimo bez dubljega promišljanja.

Mato Cikut

 

Zanima nas Tvoje mišljenje!