Aktualno

ISKUSTVO S AMERIČKOG SVEUČILIŠTA: NA ČISTU SRIJEDU SVI DOĐU I TRAŽE DA IM SE PEPELOM NAPRAVI CRNI KRIŽ NA ČELU

Dr. fra Rufin Šilić

Zato bih na početku ove Korizme stavio vama mladima na srce ovo: ne zaboravite da je lsus doživio najtežu napast prije nego je započeo svoju službu: na početku svoje spasiteljske djelatnosti. I otada do danas najteže napasti su uvijek na početku. I danas je vama mladićima i djevojkama najteža napast kad razmišljate o tome kakav ćete životni put izabrati. Vama mladim parovima, mladim roditeljima najteža je napast kad se morate odlučiti da stvorite, umnožite obitelj. Isto je tako svakome tko se odlučuje poći u daleki svijet najteži čas polaska; najteže su napasti u tome času.

Pa i na početku Korizme napasti su najteže. Mislimo se hoćemo li se nečega odreći ili ne: plesa, zabave, sastanaka s mladićem ili djevojkom… Najteži je onaj čas kad se imamo odlučiti da činimo neku pokoru u Korizmi.

Početak je uvijek najteži. Danas je prva nedjelja Korizme. Mi stari ćemo se sjetiti stare Korizme i stvoriti odluku kao što smo je nekada stvarali.

A vi mladi? Kako hoćete, ali ja bih vas jedno upozorio: nemojte misliti kako više nije moderno činiti Korizmu. Ja sam godinu dana bio kapelan studenata na jednom od najslavnijih sveučilišta u USA. Svi katolički studenti mogu biti dobri ili nedobri, sveti ili nesveti, ali na Čistu srijedu svi dođu i traže da im se pepelom napravi crni križ na čelu. I tako idu na predavanja: njih pet tisuća katolika medu trideset tisuća nekatolika. I nose taj križ u predavaonicu i cijeli dan ga ne skidaju s čela: ne stide se jer znaju da je pokora nešto čime se čovjek može samo ponositi. To je nešto što im kazuje: ja sam junak, i to ne samo time da drugome ne štetim nego i time da sebe držim na uzdi. Ja sam kršćanin i svoje se vjere ne stidim…

I zato vi, mladi, nemojte se stidjeti biti u tome kršćani. Post može biti staromodan samo ako je riba skuplja nego meso, ako je posni ručak skuplji i sladokusniji nego neposni. Zato je papa u mnogočemu post ublažio i dobrim nas dijelom od njega oslobodio. Ali pokora je uvijek bila nešto suvremeno. I danas je. Uvijek je bila junaštvo, i ostat će junaštvo. Toga se nemojte stidjeti. (…)

Ukratko: pođimo, braćo, u Korizmu onako kako nas zove Crkva: tako da uvijek budemo svjesni da je Riječ Božja najveća snaga koja može oplemeniti čovjeka, pomoći čovjeku da ostane čovjek, da oko sebe širi čovjekoljublje, a u sebi uništava sebeljublje. (Izvor: Dr. fra Rufin Šilić – Dan Gospodinov, nedjeljne propovijedi)

Zanima nas Tvoje mišljenje!