Aktualno

STATISTIKA KATOLIČKE CRKVE 2023.

Kao i svake godine, uoči Misijske nedjelje, koja se ove godine obilježavala po 97. put u nedjelju 22. listopada 2023., novinska agencija Fides ponudila je neke odabrane statističke podatke koji daju pregled misionarstva Crkve diljem svijeta.

Tablice su preuzete iz zadnjega izdanja Crkvene knjige statistike (Church’s Book of Statistics) objavljene (ažurirane s 31. prosinca 2021.) o članovima Crkve, crkvenim strukturama, zdravstvu, društvenoj djelatnosti i odgoju i obrazovanju. Valja imati na umu da su inačice navedene u zagradama, povećanje (+) ili smanjenje (-) u odnosu na prethodnu godinu (stanje na dan 31. prosinca 2020.), prema usporedbi koju je napravila novinska agencija Fides.

Svjetsko stanovništvo

Na 31. prosinca 2021. svjetska populacija iznosila je 7.785.769.000, s povećanjem od 118.633.000 u usporedbi s prethodnom godinom. Porast stanovništva zabilježen je na svim kontinentima osim u Europi. Porast je zabilježen prije svega u Aziji (+71.186.000) i Africi (+40.089.000), zatim u Americi (+7.398.000) i Oceaniji (+184.000), dok je pad zabilježen u Europi (-224.000). 

Katolici

Na isti dan, 31. prosinca 2021., katolika u svijetu bilo je 1.375.852.000 s ukupnim porastom za 16.240.000 u odnosu na prethodnu godinu. Porast zahvaća sve kontinente osim Europe (-244.000). Kao i prijašnjih godina, porast se bilježi prije svega u Africi (+8.312.000) i Americi (+6.629.000), a zatim u Aziji (+1.488.000) i Oceaniji (+55.000).

Svjetski postotak katolika neznatno se smanjio (-0,06) u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 17,67 % (malo više od šestine, a manje od petine stanovnika planeta su katolici). Kontinenti bilježe neznatne promjene.

Osoba i katolika po svećeniku

Broj osoba po svećeniku u svijetu porastao je prosječno 15.556. Povećanja ima u Africi (+2.017), Americi (+131), Aziji (+496), Europi (+78) i Oceaniji (+17).

Broj katolika po svećeniku u svijetu porastao je za 59, prosječno 3.373. Porasta ima na svim kontinentima osim u Americi (+99), Aziji (-1): Africi (+12), Oceaniji (+6), Europi (+38).

Crkveni okruzi

Broj crkvenih okruga porastao je u odnosu na prethodnu godinu za samo 3, na 3.030. Novi okruzi osnovani su samo u Americi (+1) i Africi (+2), a broj je na svim ostalim kontinentima ostao nepromijenjen.

Vjerovjesničke postaje

Vjerovjesničke (misijske) postaje sa stalnim svećenikom broje 3.241 (-43). Porast je zabilježen u Americi (+56) i Europi (+4). Broj u Oceaniji ostao je nepromijenjen, a pad je zabilježen u Aziji (-101) i Africi (-2). Vjerovjesničke postaje bez stalnoga svećenika smanjile su se za ukupno 297 na 130.857 s promjenama raspoređenim na sljedeći način: smanjio se u Americi (-251) i Aziji (-591), a povećao u Africi (+540), Europi (+3) i Oceaniji (+2).

Biskupi

Ukupan broj biskupa u svijetu smanjio se za 23, na 5.340. Smanjio se broj biskupa iz reda biskupijskih svećenika (-1) i iz reda redovnika (-22). Biskupa iz dijecezanskoga svećenstva ima 4.155, a iz redovništva 1.185.

Biskupa iz dijecezanskoga klera više je u Americi (+9) i u Europi (+1), a manje u Americi (-6), Oceaniji (-3) i u Aziji (-2). Broj biskupa iz redovništva opada na svim kontinentima: u Africi (-2), Americi (-16), Aziji (-2), Europi (-3), osim u Oceaniji, gdje je porastao za 1.

Svećenici

Ukupan broj svećenika u svijetu pao je na 407.872 (-2.347). Kontinent koji je zabilježio veliki pad opet je Europa (-3.632) kao i Amerika (-963). Porast je zabilježen u Africi (+1.518), Aziji (+719) i Oceaniji (+11).

Dijecezanski svećenici u svijetu smanjili su se za 911, dosegnuvši ukupno 279.610, uz pad u Europi (-2.237) i u Americi (-230). Porast je zabilježen na svim ostalim kontinentima: u Africi (+974), Aziji (+561) i Oceaniji (+21).

Broj redovničkih svećenika smanjio se za 1.436, na ukupno 128.262. Porast je zabilježen samo u Africi (+544) i Aziji (+158), a pad u Europi (-1.395), Americi (-733) i Oceaniji (-10).

Trajni đakoni

Trajni đakoni u svijetu nastavljaju rasti. Povećali su se za 541, na 49.176. Porast se bilježi na svim kontinentima: u Europi (+268), Americi (+147), Africi (+59), Aziji (+58) i Oceaniji (+9).

Trajnih dijecezanskih đakona u svijetu ima 48.575, s ukupnim povećanjem za 316. Porast je na gotovo svim kontinentima: Europi (+150), Americi (+139), Africi (+31) i Oceaniji (+9), osim u Aziji (-13).

Trajnih đakona među redovnicima ima 601, što je povećanje od 225 u odnosu na prethodnu godinu. Postoje povećanja u Europi (+118), Aziji (+71), Africi (+28), Americi (+8), a broj je nepromijenjen u Oceaniji.

Redovnici

Broj redovnika koji nisu primili sveti Red smanjio se za 795, na 49.774. Pad je zabilježen u Europi (-599), Americi (-311) i Oceaniji (-115). Raste u Africi (+205) i Aziji (+25).

Ukupan broj katoličkih redovnika u svijetu iznosio je 223.164 (601 u trajnom đakonatu, 128.262 u prezbiteratu, 1.185 u episkopatu, 43.342 bogoslova i 49.774 braće).

Redovnice

I ove godine bilježi se ukupni pad broja redovnica, za 10.588, na ukupno 608.958. Porast je opet zabilježen u Africi (+2.275) i Aziji (+366), a pad u Europi (-7.804), Americi (-5.185) i Oceaniji (-240).

Svjetovne ustanove

Muške ustanove broje 593 člana (+10). Padaju u Europi (-6), Americi (-3), Aziji (-2), rastu u Africi (+21), dok je u Oceaniji broj nepromijenjen.

Članica ženskih ustanova također je manje, za 278, a ukupno ih je 19.688. Porast se bilježi u Africi (+59) i Oceaniji (+25), a pad zabilježen u Europi (-306), Americi (-53) i Aziji (-3).

 Misionari laici i katehete

Broj misionara laika u svijetu je 410.449, s ukupnim smanjenjem za 3.112 od prije godinu dana, podijeljenih na sljedeći način: Amerika (-3.905), Oceanija (-19), Afrika (+31), Europa (+113) i Azija (+668).

Broj kateheta (vjeroučitelja) u svijetu smanjio se za 5.397, na ukupno 2.877.652. Pad je zabilježen u Americi (-9.469), u Europi (-2.394) i Oceaniji (-793). Porast se bilježi u Africi (+4.574) i Aziji (+2.685).

Bogoslovi

Broj bogoslova (velikih sjemeništaraca), biskupijskih i redovničkih, smanjio se za 1.960 jedinica, i ima ih 109.895. Porast je zabilježen samo u Africi (+187), pad u Europi (-888), Americi (-744), Aziji (-514) i Oceaniji (-1).

Biskupijskih bogoslova je 66.553 (-1.434), a redovničkih 43.342 (-526). Broj dijecezanskih bogoslova porastao je u Africi (+36) i Oceaniji (+3), a pao u zabilježen u Europi (-689), Americi (-588) i Aziji (-196).

Redovničkih bogoslova manje je za 526 i ima ih ukupno 43.342: više ih je samo u Africi (+151), a manje u Aziji (-318), Europi (-199), Americi (-156) i Oceaniji (-4).

Sjemeništarci

Ukupan broj sjemeništaraca, biskupijskih i redovničkih povećan je za 316 na 95.714. Pad se bilježi u Aziji (-1.216), Americi (-372), Europi (-144) i Oceaniji (-5), a veliki porast u Africi (+2.053).

Biskupijskih sjemeništaraca je 72.801 (-442), a redovničkih sjemeništaraca 22.913 (+141). Broj dijecezanskih sjemeništaraca porastao je u Africi (+1.585), a drugdje se smanjio: u Aziji (-1.417), Americi (-512), Europi (-87) i Oceaniji (-11).

Redovničkih sjemeništaraca manje u samo u Europi (-57), dok im drugdje broj raste: u Africi (+468), Aziji (+201), Americi (+140), i Oceaniji (+6).

Katolički odgoj i škole

U području odgoja i obrazovanja, Katolička Crkva vodi 74.368 dječjih vrtića sa 7.565.095 polaznika; 100.939 pučkih škola s 34.699.835 učenika; 49.868 osnovnih škola viših razreda sa 19.485.023 učenika. Crkva skrbi i za 2.483.406 srednjoškolaca i 3.925.325 studenata.

Katolički karitativni i zdravstveni centri

Karitativni i zdravstveni centri u svijetu koje vodi Crkva broje:

  • 405 bolnica,
  • 205 ambulanti, uglavnom u Africi (5.061) i Americi (3.523);
  • 567 domova za osobe s gubom, uglavnom u Aziji (290) i Africi (215);
  • 276 domova za starije ili kronične bolesnike ili osobe s invalidnošću, uglavnom u Europi (8.149);
  • 703 sirotišta, uglavnom u Aziji (3.230);
  • 567 jaslica,
  • 604 bračna savjetovališta, uglavnom u Europi (5.390) i Americi (2.609);
  • 287 centara za socijalnu rehabilitaciju, uglavnom u Americi (1.421) i
  • 529 drugih vrsta ustanova, uglavnom u Europi (16.841) i Americi (13.697).

Crkveni okruzi ovisni o Dikasteriju za evangelizaciju

Crkvenih okruga na misionarskim područjima, koja ovise o Dikasteriju za evangelizaciju, Odjelu za prvu evangelizaciju i nove partikularne Crkve, ima 1.121. Većina ih se nalazi se u Africi (523) i Aziji (481), a zatim u Americi (71) i Oceaniji (46). Prema vrsti crkvenih okruga to je 188 metropolija, četiri samostalne nadbiskupije, 796 biskupija, jedna područna opatija, 75 apostolskih vikarijata, 38 apostolskih prefektura, osam misija svoga prava, jedna područna prelatura, četiri apostolske administrature i šest vojnih ordinarijata.

Svjetsko stanovništvo i katolici na kraju 2021. (promjena u odnosu na kraj 2020.)

Kontinent Stanovništvo Katolika Postotak
Afrika 1.368.512.000 (+40.089.000) 265.152.000 (+8.312.000) 19,38 % (+0,05)
Amerika 1.030.365.000 (+7.398.000) 660.297.000 (+6.629.000) 64,08 % (+0,18)
Azija 4.621.713.000 (+71.186.000) 153.355.000 (+1.488.000) 3,32 % (-0,02)
Europa 722.832.000 (-224.000) 286.063.000 (-244.000) 39,58 % (-0,02)
Oceanija 42.347.000 (+184.000) 10.985.000 (+55.000) 25,94 % (+0,02)
Ukupno 7.785.769.000 (+118.633.000) 1.375.852.000 (+16.240.000) 17,67 % (-0,06)

Na jednoga svećenika dolazi stanovnika, odnosno katolika

Kontinent Ljudi na svećenika Katolika na svećenika
Afrika 26.326 (+2.017) 5.101 (+12)
Amerika 8.636 (+131) 5.534 (+99)
Azija 44.376 (+496) 2.137 (-1)
Europa 4.488 (+78) 1.784 (+38)
Oceanija 9.395 (+17) 2.437 (+6)
Ukupno 15.556 (+608) 3.373 (+59)

Crkveni okruzi i vjerovjesničke postaje

Kontinent Crkveni okruzi Vjerovjesničke postaje sa stalnim svećenikom Vjerovjesničke postaje bez stalnoga svećenika
Afrika 545 (+2) 598 (-2) 73.487 (+540)
Amerika 1.098 (+1) 1.168 (+56) 20.025 (-251)
Azija 545 (=) 992 (-101) 36.039 (-591)
Europa 761 (=) 395 (+4) 464 (+3)
Oceanija 81 (=) 88 (=) 842 (+2)
Ukupno 3.030 (+3) 3.241 (-43) 130.857 (-297)

Biskupi

Kontinent Ukupno biskupa Biskupa iz dijecezanskoga svećenstva Biskupa iz redovništva
Afrika 725 (+7) 525 (+9) 200 (-2)
Amerika 2.000 (-22) 1.472 (-6) 528 (-16)
Azija 806 (-4) 633 (-2) 173 (-2)
Europa 1.676 (-2) 1.441 (+1) 235 (-3)
Oceanija 133 (-2) 84 (-3) 49 (+1)
Ukupno 5.340 (-23) 4.155 (-1) 1.185 (-22)

Svećenici

Kontinent Ukupno svećenika Biskupijskih svećenika Redovničkih svećenika
Afrika 51.983 (+1.518) 36.535 (+974) 15.448 (+544)
Amerika 119.309 (-963) 84.822 (-230) 34.487 (-733)
Azija 71.751 (+719) 40.791 (+561) 30.960 (+158)
Europa 160.322 (-3.632) 114.752 (-2.237) 45.570 (-1.395)
Oceanija 4.507 (+11) 2.710 (+21) 1.797 (-10)
Ukupno 407.872 (-2.347) 279.610 (-911) 128.262 (-1.436)

Trajni đakoni

Kontinent Ukupno trajnih đakona Biskupijskih trajnih đakona Redovničkih trajnih đakona
Afrika 498 (+59) 457 (+31) 41 (+28)
Amerika 32.373 (+147) 32.214 (+139) 159 (+8)
Azija 339 (+58) 239 (-13) 100 (+71)
Europa 15.438 (+268) 15.142 (+150) 296 (+118)
Oceanija 528 (+9) 523 (+9) 5 (=)
Ukupno 49.176 (+541) 48.575 (+316) 601 (+225)

Redovnici (neklerici) i redovnice

Kontinent Redovnici Redovnice
Afrika 9.393 (+205) 81.832 (+2.275)
Amerika 12.887 (-311) 145.206 (-5.185)
Azija 12.629 (+25) 175.494 (+366)
Europa 13.867 (-599) 200.190 (-7.804)
Oceanija 998 (-115) 6.236 (-240)
Ukupno 49.774 (-795) 608.958 (-10.588)

Članovi svjetovnih ustanova posvećena života

Kontinent Članovi svjetovnih ustanova Članice svjetovnih ustanova
Afrika 79 (+21) 1.321 (+59)
Amerika 178 (-3) 4.991 (-53)
Azija 45 (-2) 1.838 (-3)
Europa 290 (-6) 11.483 (-306)
Oceanija 1 (=) 55 (+25)
Ukupno 593 (+10) 19.688 (-278)

Vjerovjesnici laici i katehete (vjeroučitelji)

Kontinent Vjerovjesnika laika Kateheta
Afrika 8.592 (+31) 458.559 (+4.574)
Amerika 348.492 (-3.905) 1.550.303 (-9.469)
Azija 46.352 (+668) 374.868 (+2.685)
Europa 6.882 (+113) 481.302 (-2.394)
Oceanija 131 (-19) 12.620 (-793)
Ukupno 410.449 (-3.112) 2.877.652 (-5.397)

Bogoslovi (veliki sjemeništarci)

Kontinent Ukupno bogoslova Biskupijski bogoslovi Redovnički bogoslovi
Afrika 33.815 (+187) 22.241 (+36) 11.574 (+151)
Amerika 28.659 (-744) 20.008 (-588) 8.651 (-156)
Azija 32.139 (-514) 15.536 (-196) 16.603 (-318)
Europa 14.320 (-888) 8.165 (-689) 6.155 (-199)
Oceanija 962 (-1) 603 (+3) 359 (-4)
Ukupno 109.895 (-1.960) 66.553 (-1.434) 43.342 (-526)

Sjemeništarci

Kontinent Ukupno sjemeništaraca Biskupijski sjemeništarci Redovnički sjemeništarci
Afrika 54.464 (+2.053) 47.116 (+1.585) 7.348 (+468)
Amerika 9.771 (-372) 6.777 (-512) 2.994 (+140)
Azija 23.526 (-1.216) 13.773 (-1.417) 9.753 (+201)
Europa 7.758 (-144) 4.971 (-87) 2.787 (-57)
Oceanija 195 (-5) 164 (-11) 31 (+6)
Ukupno 95.714 (+316) 72.801 (-442) 22.913 (+758)

Katoličke odgojno-obrazovne ustanove

Kontinent Dječjih vrtića Polaznika dječjih vrtića Pučkih škola Učenika pučkih škola Osnovnih škola viših razreda Učenika osnovnih škola viših razreda Srednjoškolskih učenika Sveučilišnih studenata
Afrika 20.223 2.421.485 43.455 19.488.169 16.182 5.790.754 205.033 252.943
Amerika 16.279 1.172.748 21.014 5.517.798 12.070 3.495.694 683.275 2.389.826
Azija 13.817 1.924.238 16.261 5.773.212 11.607 5.829.858 1.302.184 422.437
Europa 22.580 1.967.080 15.934 3.109.327 9.262 3.858.806 284.244 818.933
Oceanija 1.469 79.544 4.275 811.329 747 509.911 8.670 41.186
Ukupno 74.368 7.565.095 100.939 34.699.835 49.868 19.485.023 2.483.406 3.925.325

Zdravstvene i socijalne ustanove

Kontinent Bolnica Dispanzera Središta za gubavce Domova za starije, trajno bolesne i nemoćne Sirotišta Jaslica Bračnih savjetovališta Katoličkih škola Ostalih ustanova
Afrika 1.497 5.061 215 702 1.686 2.174 1.375 396 1.401
Amerika 1.405 3.523 41 3.411 2.317 2.775 2.609 1.421 13.697
Azija 1.193 2.570 290 2.665 3.230 2.747 970 535 3.228
Europa 1.054 2.506 20 8.149 2.373 2.696 5.390 840 16.841
Oceanija 256 545 1 349 97 175 260 95 362
Ukupno 5.405 14.205 567 15.276 9.703 10.567 10.604 3.287 35.529

engleski izvornik

s engleskoga preveo Petar Marija Radelj

Zanima nas Tvoje mišljenje!