Aktualno

UMRO PROFESOR EMERITUS MIJO KORADE

S Fakulteta hrvatskih studija primili smo vijest o smrti prof. dr. Mije Korade. Izražavajući sućut Fakultetu i obitelji prof. Korade prigoda je sjetiti se da je prof. Korade godinama pisao i za naš časopis “MI”. Neka mu Bog plati za sve dobro što je u ona olovna vremena, bez honorara, činio za naš pokret i časopis.

******

Dana 1. studenoga 2020. u 19 sati u KBC Dubrava u Zagrebu od jake upale pluća u 74. godini preminuo je profesor emeritus Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu Mijo Korade.

Profesor Korade rođen je 11. rujna 1947. u Delkovcu (Mače, Hrvatsko zagorje), od oca Lacka i majke Ane rođene Žvigač, kao najmlađi od četvero sinova u obitelji. Na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu diplomirao je filozofiju i teologiju.

Živio je u Delkovcu, Zagrebu, Osijeku, Rimu, Beču i Samoboru. U Osijeku je djelovao kao vjeroučitelj. Na Fakultetu crkvene povijesti Papinskoga sveučilišta Gregoriana u Rimu magistrirao je i doktorirao. Predavao je povijest na gimnaziji Nadbiskupskoga dječačkoga sjemeništa u Zagrebu, a kao profesor crkvene povijesti radio je na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. U Povijesnom zavodu Družbe Isusove u Rimu bio je urednik i autor članaka enciklopedijskoga djela Diccionario de Historia de la Compañia de Jésus. Bio je suosnivač i prvi pročelnik Hrvatskoga povijesnoga instituta u Beču.

Na Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu vodio je projekte „Hrvatska latinistička historiografija“, „Historiografija hrvatskoga redovništva u XVII. i XVIII. stoljeću” i „Civilna Hrvatska ranoga novovjekovlja – politički, društveni i kulturni aspekti“.

Od 1997. predavao je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Bio je voditelj preddiplomskoga, diplomskoga i poslijediplomskoga doktorskoga studija povijesti. U srpnju 2019. Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno ga je izabrao za professora emeritusa. Sve do nedavno držao je nastavu.

Samostalno ili u suradnji objavio je 14 knjiga i više od stotinu znanstvenih i stručnih članaka. Istraživao je hrvatske prekooceanske misionare i istraživače 17. i 18. st., dotad nepoznate istraživače Južne Amerike; filozofsku i prirodoznanstvenu djelatnost hrvatskih profesora na inozemnim učilištima u 18. st.; kulturne, znanstvene i vjerske veze Hrvata s drugim europskim zemljama 16.-19. st.; oblike vjerske djelatnosti u hrvatskim krajevima druge polovice 19. st.; stariju hrvatsku kajkavsku književnost i vjersko-prosvjetnu i kulturnu povijest sjeverozapadne Hrvatske 18. i 19. st. te povijest isusovaca u Hrvata.

Profesor Mijo Korade svojim je studentima bio brižan učitelj, mentor i istinski prijatelj. Nastavnicima je bio pouzdan suradnik i kolega koji je uvijek bio spreman nesebično podijeliti svoje znanje i iskustvo. Pamtit će ga se kao čovjeka po njegovu optimizmu, dobrohotnoj ljudskoj širini, čestitosti i humanosti.

Knjiga žalosti otvorena je u predvorju knjižnice Fakulteta hrvatskih studija.

Zanima nas Tvoje mišljenje!