Aktualno

JE LI DOM POSTAO NAJOPASNIJE MJESTO ZA ŽIVOT?

Piše: Mr. Krešimir Cerovac

 

U jednom dnevnom listu neki se je dan pojavio tendenciozni tekst pod naslovom „Obitelj gubi svoje osnovne funkcije, dom je postao najopasnije (!) mjesto za život“. Prvi dio tvrdnje je djelomično točan, ali drugi dio je sračunato napisan da se obezvrijedi „klasična“ obitelj. Drugim riječima: Posvajanje i udomljavanje djece u Hrvatskoj omogućeno je, eto, samo heteroseksualnoj obitelji, koja krije u sebi životnu opasnost, a onemogućeno je istospolnim obiteljima u kojima ne vladaju opasni uvjeti za život. Autorica teksta koristi demagogiju i pokušava dokazati svoju tvrdnju činjenicom da je u 2018. godini od 22 ubojstva njih 15 počinjeno unutar obitelji, a da je ove godine 5 od 7 ubojstva počinjeno u obitelji. Međutim to ništa ne govori u prilog tvrdnje glede „najopasnijeg mjesta za život“. U Hrvatskoj ima više od milijun i dvijesto tisuća obitelji. A od uvijek su se ubojstva uglavnom i događala u obitelji, ne računajući, dakako, pljačke i razbojstva.

Globalna ekonomija erodira na mnoge načine kvalitetu života, a posebice se negativno odražava na obitelj koja je, neprijeporno, bez obzira na sve, i dalje „prva stanica društva i škola socijalnih vrlina“, kako je rekao II. vatikanski sabor. Samo zlonamjeran i nepošten čovjek može nijekati te temeljne činjenice. A činjenica jest da je obitelj ugrožena na sve moguće načine, među ostalim, i radnim nedjeljama. Papa Ivan Pavao II. dobro je uočavao, i uporno ponavljao, da je „u ovom trenutku povijesti obitelj predmet mnogobrojnih sila koje ju žele uništiti ili je na neki način deformirati“ (Apostolska pobudnica „Familiaris Consortio“).

No, bez obzira na sve, i na sva zlodjela koja se događaju, i dalje je jedno od najljepših, najdubljih i najispunjenjenijih ljudskih iskustava zasnivanje obitelji. Ivan Pavao II. je opisao obitelj kao „najučinkovitije sredstvo za humaniziranje društva“, jer obitelj izgrađuje svijet „omogućujući život koji je, nepobitno, ljudski“. I tako je i danas. To je jasno naglasio i papa Benedikt XVI. obraćajući se svojedobno pismom kardinalu Alfonsu Lopez Trujillo povodom V. svjetskog sastanka obitelji: „Danas, želimo li društvu dati istinsko ljudsko lice, ne može se ignorirati dragocjeno dobro obitelji utemeljene na braku.“ I zbog svega toga, kako Papa kaže, „Crkva ne može prestati s navještajem da su, u skladu s Božjim planovima, brak i obitelj nenadomjestivi, te da se ne mogu dozvoliti nikakve druge alternative.“

U većini današnjih (modernih) društava obitelj se susreće s ozbiljnim izazovima, koji imaju izravan utjecaj na njezin život, stabilnost i napredak. Nisu to samo izazovi ideološke naravi. Treba kazati da „današnje ekonomske, socijalno-psihološke i političke prilike unose ozbiljni nered u obitelj“, govorio je papa Ivan Pavao II. Pogrješna gospodarska, fiskalna, politička, populacijska i socijalna politika često podriva stabilnost obitelji. A ta je problematika aktualna i u Hrvatskoj. Da je to tako pokazuju i riječi Ivana Pavla II. izrečene 2003. na misi u Rijeci: „U današnje vrijeme, također i u Hrvatskoj, obitelj treba posebno razmatranje i konkretne mjere u svezi s promoviranjem i zaštitom njene temeljne prirode, razvitka i stabilnosti.“

Kad obitelj cvate, društvo je zdravo. To je uzajaman proces: Obitelj ne može preživjeti bez dobrog gospodarstva, a društvo bez dobre obitelji. Gospodarstvo treba služiti obitelji, jer obitelj ne postoji zbog služenja gospodarstvu. „Potreban je velik, temeljit i sustavan rad potpomognut ne samo od kulture nego i gospodarskim mjerama i zakonskim propisima, kako bi se obitelji osigurala njena zadaća da bude prvo mjesto „humanizacije“ osobe i društva“ (Familiaris Consortio). Gospodarske sile, uz sve ostale koje donosi materijalistička, sekularna i protukršćanska civilizacija, mogu uništiti obitelj. Činjenica je da mnogi pokreti nastoje redefinirati na neprihvatljiv način značenje „obitelji“, ali je posebice potrebno obitelj štititi i od prijetnji raznih bezličnih gospodarskih sila. Očito dobro upoznat sa stanjem u Hrvatskoj Ivan Pavao II. je s tim u svezi u Rijeci upozorio: „Mislim na važne probleme povezane sa stanovanjem i zaposlenjem. Ne smije se zaboraviti da pomaganjem obitelji također pomažemo rješavanje drugih važnih problema, poput osiguravanja pomoći bolesnima i starima, zaustavljanje kriminala i borbu protiv zloporabe droga.“

„Budućnost čovječanstva ide kroz obitelj“ (papa Ivan Pavao II.)

Zanima nas Tvoje mišljenje!