Aktualno

SVETI PAVAO I HRVATSKA

Piše: Prof. dr. sc. Božo SKOKO

Sveti Pavao, jedan od najznačajnijih velikana kršćanstva, koji je najprije progonio kršćane, a nakon obraćenja postao najveći promotor Isusa Krista u cijelom Rimskom carstvu, među ostalim, zaštitnik je glasnogovornika i novinara. A danas je blagdan njegova obraćenja. Zato je prigoda da se prisjetimo jedne zanimljive poveznice svetog Pavla s našim krajevima. Iako je uvriježeno mišljenje kako se, nakon čuvenog brodoloma na putu iz Jeruzalema za Rim, nasukao na Maltu, sve je više dokaza kako je u pitanju bio naš otok Mljet, gdje je sveti Pavao proveo tri mjeseca…

Taj jadranski brodolom svetoga Pavla priznavala je i službena Crkva sve do 1529. godine, kada su ivanovci, koji će kasnije postati Malteški red, stigli s Rodosa na Maltu i nametnuli mišljenje o Malti kao otoku svetog Pavla. Da se sveti Pavao nakon brodoloma iskrcao na Mljet, dio je stare dubrovačke predaje (slavni Nikola Božidarevic je naslikao svetog Pavla zajedno sa svetim Vlahom). A kapitalno djelo ″Sveti Pavao apostol brodolomac″ koje to potvrđuje objavio je 1730. Ignjat Đurđević. Na koncu, niz je hrvatskih znanstvenika i pomoraca dokazalo da je vjetar šilok, koji se spominje u Bibliji, a koji puše od jugoistoka prema sjeverozapadu, mogao odnijeti Pavlov brod s Krete jedino prema Mljetu, a nikako prema Malti. Eto sjajne prilike za dodatnu promociju Mljeta i Hrvatske u svijetu, jer malo tko u svijetu nije čuo za svetog Pavla, njegove misije, zasluge za Crkvu i mučeništvo.

Zanima nas Tvoje mišljenje!