Aktualno

DR. SC. A. ČUVALO: PORUKA MLADIMA – NEMOJTE ZAPALITI KUĆU DA BISTE ISPEKLI ODOJKA!

Budite svoji! Znajte tko ste. Izgradite sebe. Budite izbirljivi što „uvozite“. Cijenite sebe i svoju baštinu. Ako vam „odrežu“ korijene lako će vas vjetar otpuhnuti.

***

Živite bez straha! Kod nas još postoji snažno nasljeđe straha: rađalo se, živjelo i umiralo u raznim tuđinskim državama i režimima. Razbijajte okove straha i budite slobodni ljudi.

***

Totalitarizmi i državne tvorevine prošlog stoljeća ostavili su nam u nasljeđe ne samo velik povijesni teret nego i puno smeća. Nemojte da vam zadah totalitarizma i jugoslavizma zagadi zrak koji dišete.

***

Obično se kaže da s izumom pisma počinje povijest, ali povijest je počela kad je čovjek počeo sanjati, stvarati i krojiti vlastitu budućnost, koja je imala dobru i lošu stranu. Upravo po mjeri čovjeka!

***

Čovjek je jedino stvorenje koji može sanjati o nečemu višem i boljem. Nemojte sanjariti, nego imajte velike snove za sebe i druge koji su s vama na životnom putu. Ne odustajte od snova niti se umarajte radeći da ih ostvarite. Kad prestanete sanjati i stvarati, znak je da prestajete živjeti. Ne ostarite mladi!

***

Svaki rad je dostojan čovjeka, a nerad onečovječuje. Štogod radite, radite da valja!

***

Nikad ne trošite više nego šte ste zaradili i uvijek imajte koju šoldu u rezervi. To su dobro znali i naši nepismeni stari!

***

Društvo u kojem se krećete i kultura života u kojoj živite je kao bazen vode u kojem plivate. Nemojte mutiti vodu u kojoj plivate, nego pomozite da bude bistra. Čuvajte je od kala i smrada, pa će i vama biti život ugodniji.

***

Kad čitamo i čujemo da je svemir beskrajan možemo li zaista tu beskrajnost shvatiti? A zamislite kolika je nepoznanica čovjek – vi, ja? Nikako dokučiti njegovu dubinu! Više znamo o svemiru nego o sami sebi.

***

Obično učimo da su prvi filozofi bili u jonskoj Grčkoj oko 600 godina prije Krista. Ali oni koji su unazad više tisuća godina pokapali svoje mrtve i uz njih u grobovima ostavljali razne predmete za popudbinu na drugi svijet očito su se pitali što su život i smrt – temeljna filozofska pitanja na koja i danas tražimo odgovore. Upitajte se ponekad i vi.

***

U životu budite skeptični, ali ne cinični. Skepticizam liječi, a cinizam razara.

***

Čuvajte se onih koji vas zabavljaju internetom, sapunicama, igricama, kladionicama… Oni ne žele da vi mislite svojom glavom. Ako počnete misliti, postat ćete za njih beskorisni, pa možda i opasni.

***

Postoji američka izreka: Nemoj zapaliti kuću da bi ispekao odojka! Čuvajte i gradite, nemojte biti palikuće radi trenutačnih probitaka i želja!

***

Velika većina onih koji imaju bilo kakvu moć imaju i velik „ego“. Ali što im je veći ego, to su veći problem za sebe i druge, a sami postaju manji. Neka vam ego bude od mjere!

***

Svaki dan ili barem svako toliko iskoračite iz svakodnevnice. Nađite vremena za sebe. Ako nikad ne nađete vremena za sebe, život će vam prohujati a da niste pokušali ni shvatiti što je život.

***

Nemojte da vam brak bude „partnerski ugovor“, nego vječni savez muža i žene!

***

Svatko bi htio biti sretan, naravno! Ali kad nismo sretni uvijek nam je netko drugi kriv (muž, žena, djeca, roditelji, netko na poslu ili školi, pa i vrijeme)! Uvijek počnite od sebe!

***

Nemojte za srećom trčati. Ako budete sanjali, pošteno radili i pošteno živjeli, ona će naći vas.

***

Kad vas sreća nađe, nemojte je samo za sebe čuvati, nego je dijelite. Što je budete više dijelili i vi ćete biti sretniji, a sreća veća.

***

Život nije lak, više puta je i pretežak, pa ga nemojte otežavati sebi i drugima svojom zavišću, pakošću i ljubomorom.

***

Ne hrvite se sa životom! Ako se budete hrvali, izgubit ćete! Bog je dao život da ga prihvatimo i svojim talentima radimo za dobro svoje i drugih, a ne da se stalno hrvemo sami sa sobom i onima oko nas.

***

Vrlo je mali broj nastavnika i profesora koji nas uče kako učiti. Tako je nekoć bilo i danas je.

***

Ne „bubajte“, nego učite sa razumijevanjem i dobit ćete potpuniju sliku svijeta i života, a mudrost će vas susresti negdje na putu kroz život – nekog prije, nekog kasnije.

***

Uloga vaših nastavnika i profesora nije da vam „dadnu“ istinu, nego da vam pomognu krenuti na putu traženja istine.

***

Kad sam bio dječak naučio sam orati (plug i konji, naravno) i spoznao važnost gledanja na daleko i držanja ravnoteže. Tako je i u životu: gledajte nadaleko, i uvijek držite ravnotežu.

***

Nemojte se povoditi pričama i ideologijama što vam „prodaju“ na današnjem multikulturnom globalnom tržištu. Držite se zdrava razuma, činjenica i onog što je kroz vjekove građeno na čvrstim temeljima.

Ante Čuvalo

BILIG – Godišnjak udruge “Hercegovačka kulturna baština – Bilig”. God. I, br. 1, 2020. st. 92-93.

 

Ante Čuvalo je rođen 1944. u Proboju kraj Ljubuškoga. U Italiju je pobjegao 1965., a sljedeće godine

stigao u SAD gdje je studirao filozofiju i teologiju te 1987. doktorirao povijest na Ohio State

Universityju s tezom o hrvatskom nacionalnom pokretu 1966. – 1972.

Bio je djelatan na raznim poljima u hrvatskom iseljeništvu. Među ostalim, bio je biran tri puta za

sabornika u Hrvatskom narodnom vijeću; služio kao tajnik a potom predsjednik Udruge za hrvatske

znanosti u Americi i dopredsjednik Hrvatske akademije u Americi.

Predavao je na Ohio State Universityju i Joliet Junior Collegeu (Illinois). Objavio je nekoliko knjiga na

engleskom i hrvatskom jeziku, kao i brojne članke o Hrvatima, Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini.

Nakon povratka iz Amerike sa suprugom Ikicom utemeljio je izdavačku kuću CroLibertas Publishers.

Izdaju svoje knjige i drugih autora na hrvatskom, engleskom i španjolskom.

Zanima nas Tvoje mišljenje!