Aktualno

Pepelnica – poziv na poniznost

Obred zadivljujćeg simbolizma, kao uostalom svi obredi Crkve. Nije mu samo cilj da nas podsjeti da je život kratak, smrt blizu i da će ono malo što će ostati od nas – pa bili mi glasoviti osvajači i moćni carevi – poslužit možda jednoga dana da začepi pukotinu u nekom zidu ili rupu na nekoj bačvi… Ipak je ta ponavljana istina uvijek korisna da je ponovimo i spasonosna da je razmatramo. Pepeo posut po glavi kršćanina ima drugo značenje: da bude ponizan, kad misli na zaslugu koju može imati, na neko vrlo ugledno mjesto koje ima u svijetu, na dobra djela koja je mogao učiniti. Pepeo mu zapovijeda također da ispravi zlo koje je počinio, ili, u najmanju ruku ako je grijeh nepopravljiv, da ga gorko okajava i to svim silama svoje duše. Jedan duboki smisao proizlazi iz tog obreda pepeljenja, koji podsjeća čovjeka da mu smrt prijeti bez prestanka i da se mora često preispitivati i suditi, ponizno, strogo, u duhu pokore i zadovoljštine.

 

François Coppée

Zanima nas Tvoje mišljenje!