Poruka tjedna

NE SE S ROGATIM BOSTI – AKO NEMAŠ ROGOVE!

POST FESTUM REFRENDUMSKOG PREBROJAVANJA

 

Ono što je bilo očekivati dogodilo se – referendumske inicijative nisu prošle. Proglašene od vlasti i velikoga dijela oporbe politički nekorektnom odnosno civilizacijski nazadnom nisu u ovoj konstelaciji političkih snaga imale šanse. Osim ako… Naime, potvrdilo se ono što smo napisali u komentaru nakon tada uspjelog prikupljanja potpisa: da je vremensko preklapanje dviju inicijativa sa tri pitanja umanjilo referendumsku koherenciju. Prije svega, umanjilo je raspoloživost broja ljudi za prikupljanje potpisa (nerijetko slabo educiranih za upućivanje  potpisnika u način potpisivanja), a k tome je zbunjivalo ljude, jer mnogi, osobito stariji svijet, koji su bili za obje inicijative nisu znali da moraju dati tri, a ne dva potpisa.

Sve je to u spomenutim političkim okolnostima, uz opstrukciju organizacije potpisivanja u nekim gradovima pa i županijama, nužno vodilo k tome da će broj potpisa, ako i bude formalno dostatan, jedva prijeći minimalno potrebnu granicu. Pokazalo se da deset posto viška nije dovoljno jer je upravo približno toliko „srušeno“.  Nije nevažno, ali nije presudno je li tolik broj potpisa doista nevaljan (iako su kriteriji ispravnosti samovoljno određeni, bez zakonom utvrđene procedure). Bio taj broj autentičan ili ne, jasno je kako bi, da je broj potpisa bio 20 ili više posto veći od potrebnog, inicijative glatko prošle. No, eto, Apis (inače bog u egipatskom panteonu) je učinio svoje, a zbog načina cijelog procesa ostala je apistija. Sada je međutim kasno kukati. „Loptica“ je vraćena u dvorište inicijatora i organizatora referendumskih inicijativa. Treba izvući pouke i sljedeći put, na istim ili drugim pitanjima, racionalno postupiti. A prva od pouka je ona narodna: ne se s rogatim bosti – ako nemaš rogove. (R)

Zanima nas Tvoje mišljenje!