Mala škola demokršćanstva

Mala škola demokršćanstva

UZ SKUP DEMOKRŠĆANSKIH STRANAKA U ZAGREBU: ŠTO JE DEMOKRŠĆANSTVO?

Piše: mr. sc. Krešimir Cerovac Sredinom studenoga u Zagrebu će se održati skup Europske pučke stranke (demokršćana!). EPP je europska politička stranka osnovana 1976. godine okupljanjem nekolicine demokršćanskih stranaka, a naknadno su se članstvu pridružile i neke konzervativne stranke i druge stranke desnoga centra. Kao pridružena članica je i Srpska...
Mala škola demokršćanstva

TRI KNJIGE PROTIV VJERSKE NEPISMENOSTI

Što nam valja činiti da ostanemo zdravi i čitavi u kotlu informacija koje prebrzo pljušte sa svih strana i izbjeći sablasni mentalitet površnosti koji nam se nameće. Nema spasa u inflaciji riječi i ideja. Znakovi vremena mogu se iščitati isključivo u vjeri u Krista Spasitelja i Kralja svega svijeta. Ipak,...
1 2
Page 1 of 2