Aktualno

NAVIGACIJA MORIMA UMJETNE INTELIGENCIJE: GDJE JE ETIČKI KOMPAS?

Piše: mr. sc. Krešimir Cerovac

Prvog siječnja 2024. obilježava se 57. Svjetski dan mira, koji je papa Pavao VI. ustanovio 1968. godine, pozvavši sve na molitvu i razmišljanje o vrijednosti mira, trajnom daru koji se stalno traži, s ciljem poticanja putovi prema miru za cijelo čovječanstvo. Ove godine, papa Franjo svoju poruku, pod naslovom „Umjetna inteligencija i mir“, započinje slijedećim riječima: „Na početku nove godine, u milosnom vremenu koje nam Gospodin daruje svakome, želim obratiti riječi Božjem narodu, narodima, vladarima država i vlada, predstavnicima različitih vjeroispovijesti i civilnog društva te svim muškarcima i ženama našeg vremena kako bih izrazio svoje najbolje želje za mir.”

Papa Franjo aktivno potiče težnju prema holističkim i uključivim inovacijama u znanosti i tehnologiji kao ključnom putu prema ostvarivanju mira. U današnjem brzo razvijajućem svijetu, prepoznaje transformirajući utjecaj znanosti i tehnologije, s posebnim naglaskom na  umjetnoj inteligenciji, na sve aspekte ljudske poduhvata, uključujući težnju za mirom. Izvanredni napretci u novim informacijskim tehnologijama, posebice u digitalnom području pružaju uzbudljive prilike, ali i nose ozbiljne rizike, s potencijalno ozbiljnim posljedicama za ostvarivanje pravde i harmonije među narodima. U tom kontekstu, umjetna inteligencija predstavlja i obećanja i opasnosti, stoga su hitno etičke inovacije kako bi se njezin razvoj vodio prema dobrobiti čovječanstva. „Moramo se pobrinuti da umjetna inteligencija bude stavljena u službu mira u svijetu, a ne da bude prijetnja, te da ona daje koristan doprinos budućnosti čovječanstva“.

Papa Franjo s oduševljenjem prihvaća napredak i pozitivne transformacije koje su donijele znanost i tehnologija, uključujući i umjetnu inteligenciju. Od rješavanja nekoć nepremostivih izazova do revolucionarnih promjena u komunikaciji, obrazovanju i osobnim interakcijama, umjetna inteligencija postala je sastavni dio ljudskog svakodnevnog postojanja. No, istodobno, svjestan je da upotreba ovakvih tehnologija nosi ozbiljne opasnosti za društveno i ljudsko postojanje. Razvoj i implementacija tehnologija koje oblikuju budućnost uglavnom su u rukama malog broja vlasnika i tehničkih stručnjaka. Iako možda imaju dobre namjere, akutna hiperfokusiranost u ovom području izvor je mnogih nedostataka u algoritamskoj tehnologiji. Sama priroda ove tehnologije potiče brzinu i homogenost, što mijenjaj strukturu međusobnih interakcija i same stvarnosti. Umjesto samo alata za obavljanje određenih zadataka, umjetna inteligencija i algoritamska tehnologija stvaraju novi ekosustav koji transformira ne samo svoje okruženje, već i živote ljudi..

Papino istraživanje umjetne inteligencije pažljivo istražuje njezina potencijalna obećanja i inherentne rizike. Iako umjetna inteligencija obećava oslobođenje čovječanstva od svakodnevnih zadataka, unaprijeđenje proizvodnje te revolucioniranje upravljanja podacima, istovremeno nosi značajne etičke izazove. Središnja tema istraživanja je pitanje etičke odgovornosti u kontekstu razvoja umjetne inteligencije. Papa Franjo priznaje nužnost raznolikosti u okruženju umjetne inteligencije, naglašavajući imperativ da pouzdani sustavi umjetne inteligencije budu uključivi, transparentni, sigurni, pravedni, poštuju privatnost i pod ljudskom kontrolom. Njegov poziv na etiku duboko odjekuje među među pristašama odgovornog razvoja u zajednici umjetne inteligencije.

Etički izazovi okružuju i upotrebu umjetne inteligencije u različitim aspektima života, upozorava papa Franjo: „Ne smijemo dopustiti da algoritmi određuju naše razumijevanje ljudskih prava, da zanemare ključne ljudske vrijednosti poput suosjećanja, milosrđa i oprosta ili da eliminiraju mogućnost da se pojedinac promijeni i ostavi svoju prošlost iza sebe.” Pristranost, diskriminacija i manipulacija, već dokazane opasnosti primjene umjetne inteligencije zahtijevaju postavljanje čvrstog etičkog okvira vođenog vrijednostima poput uključenosti, pravde, povjerenja i poštovanja ljudskog dostojanstva.

Papa Franjo propituje mudrost priznavanja moći koja se daje umjetnoj inteligenciji i poziva na odgovornu inovaciju i osjećaj ograničenja: „Naš je svijet prevelik, raznolik i složen da bi bio u potpunosti poznat i kategoriziran. Ljudski um nikada ne može iscrpiti svoje bogatstvo, čak ni uz pomoć najnaprednijih algoritama.” Poštovanje granica tehnologije ključno je za izbjegavanje neželjenih posljedica, očuvanje ljudskog djelovanja i davanje prednosti dobrobiti pojedinaca i zajednica u odnosu na uže interese.

Papa ističe ključnu potrebu za razvojem međunarodnih zakona koji će regulirati upotrebu umjetne inteligencije. S obzirom da umjetna inteligencija nadilazi sve granice, uključujući nacionalne, nužni su zajednički napori kako bi se uspostavili obvezujući ugovor koji će regulirati njezin razvoj i primjenu. Ti propisi ne bi trebali samo spriječiti štetne prakse, već bi trebali poticati usvajanje najboljih etičkih praksi, promičući globalnu zajednicu koja teži stvaranju pravednijeg i mirnijeg svijeta.

Nova godina pruža priliku za ozbiljniju refleksiju i odgovoran pristup prema umjetnoj inteligenciji, kako poziva papa Franjo. Vođeni tehnološkim promjenama piloti razvoja ove tehnologije trebaju usmjeravati svoje napore prema većem dobru čovječanstva koristeći kompas etički kalibriran za služenje općem dobru. Svi akteri, ne samo programeri, investitori i vlasnici, već cijela ljudska obitelj, moraju se angažirati „da napredak u razvoju oblika umjetne inteligencije u konačnici posluži stvaranju ljudskog bratstva i svjetskog mira. To nije odgovornost nekolicine“, kaže papa Franjo. A na kraju poruke izriče molitvu: „Molitva je moja na početku nove godine da brz razvoj oblika umjetne inteligencije neće povećati slučajeve nejednakosti i nepravde, koji su sveprisutni u današnjem svijetu, već će pomoći okončanju ratova i sukoba, te ublažiti mnoge oblike patnje koji pogađaju našu ljudsku obitelj. Neka kršćanski vjernici, sljedbenici različitih religija i ljudi dobre volje zajedno rade u harmoniji kako bi iskoristili prilike i suočili se s izazovima koje donosi digitalna revolucija, te tako predaju budućim generacijama svijet veće solidarnosti, pravde i mira.