Aktualno

MI – I TREĆA KUĆICA KRENULA NA BANOVINU

Još jedan dokument: u okviru naše akcije i treća kućica nabavljena u Rijeci krenula je prema Banovini. Hvala na potpori i daru!

Zanima nas Tvoje mišljenje!