Aktualno

DR. JURE BURIĆ: UZ 24. OBLJETNICU SMRTI PRVOG HRVATSKOG PREDSJEDNIKA DR. FRANJE TUĐMANA!

Kraj mrtvog
Tijela
I
Raspela
Hrvatska Crkva
Cijela
Uz
Hrvatski narod
I
Obitelj kao
Svjedoke žive
Ponosne
I
Tužne
U
Dane ružne

Predade Bogu
Svog vođu
Oca i brata
Zemlji Hrvata

dr. Jure Burić
10. Prosinac, 2023

Na 24. obljetnicu smrti Prvog
Hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana!

Zanima nas Tvoje mišljenje!