Aktualno

Prof. dr. Matulić o novom Zakonu o pobačaju: „Supstancijalne promjene zapravo u zakonu nisu moguće“

ZADAR (IKA) 

Nema sadržajne, ključne kvalitativne razlike u Zakonu o pobačaju iz 1978. g. koji je na snazi u Hrvatskoj četrdeset godina i novoga zakona o pobačaju koji je Hrvatski sabor na prijedlog Vlade RH dužan donijeti, s uputom kakvu je naložio Ustavni sud RH. Drugim riječima, nema bitne razlike između Zakona o pobačaju u Hrvatskoj koji je donesen u komunizmu i zakona koji su već na snazi u europskim demokratskim i liberalnim zemljama, a dozvoljavaju pobačaj.

Temeljem institucionalno nadležnih, zadanih pravnih okvira i smjernica za izradu toga zakona u Hrvatskoj od strane Ustavnog suda, potvrdio je to i prof. dr. Tonči Matulić na tribini sa Zadranima održanoj nakon što je predstavljena njegova knjiga ‘Pobačaj – drama savjesti’ 9. listopada u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru.

„Vidjeli smo po odluci Ustavnog suda RH da je zakonodavac dužan donijeti zakon istoga karaktera kakav u Hrvatskoj već jest na snazi od 1978. g. Dakle, samo su posrijedi valutne promjene, nomotehničke promjene (izrada zakona, uredaba, pravilnika, statuta, nap.a.) i jezične promjene. Supstancijalne promjene zapravo u zakonu nisu moguće! Takvo je to zakonodavno rješenje“, poručio je dr. Matulić komentirajući novinarsko pitanje je li zalaganje za zakonsku zabranu pobačaja u Hrvatskoj „borba s vjetrenjačama“. Može li Hrvatska u smislu donošenja zakona koji bi pobačaj zabranio učiniti drugačije od onoga kako je u Europi, jer i u Hrvatskoj će se donijeti Zakon o pobačaju koji treba biti ujednačen s praksom europskih zemalja u kojima je pobačaj legaliziran. Naime, i dr. Matulić govori o „pobačajnom mentalitetu“ koji u zakonskom smislu prevladava u EU i da je „slika Europe glede legalizacije pobačaja potpuno crna“.

„Doista, radi se o svojevrsnoj borbi s vjetrenjačama. Međutim, nije to borba s vjetrenjačama 2019. godine. Nije to borba s vjetrenjačama 21. st. Nego, to je borba s vjetrenjačama od čovjekova pada. Od prapovijesti. Mi živimo sudbonosnu pomiješanost dobra i zla!

Kada apostol Pavao kaže da nam se svake sjene zla kloniti, to nas vraća na činjenicu napora kojega ulažemo u spoznaji dobra i zla, napora kojega umnažamo u razlikovanju dobra i zla“ rekao je dr. Matulić, istaknuvši da je i ta njegova knjiga  „doprinos rasvjetljavanju te istine (o pobačaju, nap.), te spoznaje, bez da se ikome išta nametne. Bez da se ikoga u nešto razuvjeri ili u nešto uvjeri. To je znanstvenom akribijom (točnošću, pomnošću), na temelju znanstvenih, svima objektivno dostupnih činjenica u knjižnicama, u bazama podataka, na temelju dostupne literature“ pozvani smo slijediti taj put.

„Posrijedi je problem sudbonosne pomiješanosti dobra i zla. Za vjernika, Zli je pobijeđen, ali postoje ostaci zla i njegov rep. Kao kad se gušteru otkine rep, još uvijek se mrda. Živimo u trajnom izazovu sudbonosne pomiješanosti dobra i zla. I stalno smo u službi jasnog razlikovanja i jasnog raspoznavanja. To je naš posao. Ta drama nikad neće prestati“, upozorio je dr. Matulić.

Istaknuvši da je „ogromno i bolno pitanje zakonskog reguliranja pobačaja“, dr. Matulić ukazao je na potrebu ispravne informiranosti o zlu pobačaja i raspolaganja znanstveno utvrđenim činjenicama. „Kad ste osvijetlili veličinu ljudskog života u majčinoj utrobi, kad ste posegnuli za najboljim znanjima i spoznajama služeći se svim raspoloživim alatima koji su zakoniti, legitimni, kojima je Sveučilište dom i domovina… Kad ste osvijetlili što je taj život u majčinoj utrobi…. Tko se to razvija, kako se razvija, koja je njegova vrijednosti veličina… Kad ste to iznijeli u najvećem i najboljem pozitivnom svjetlu – svi ljudi će zbiti glave i reći: „Pa mi to moramo zaštititi!“ Moramo to poštivati do krajnjih granica!

Nažalost, mi se često puta nalazimo u situaciji da se o temi pobačaja ne smije govoriti drugačijim jezikom nego što ga nameće jezik političke korektnosti. I sigurno da nam je onda uskraćena cjelovita slika, da nam je uskraćena mogućnost cjelovite spoznaje, da nam je uskraćena mogućnost da zahvatimo to što možemo nazvati istinom o pobačaju. I onda smo zapravo ‘zadovoljni’ obmanom, zadovoljni smo mračnim pogledom, nejasnim pogledom, ‘zadovoljni’ smo poluinformacijama i lažnim informacijama.

Kada upoznamo što majka nosi u svojoj utrobi, vidjet ćemo da ono izaziva samo jedan osjećaj, samo jedan odnos – a to je ljubav! Sve majke koje su rodile djecu o tome su meritornije govoriti od mene. Jer ja sam o tome čitao u knjigama i gledao svoju majku, koja me rodila kao deseto dijete u obitelji“, poručio je dr. Matulić. Poželio je da njegova knjiga ‘Pobačaj – drama savjesti’ izazove „zdravu konfrontaciju, promjenu mišljenja, preispitivanje vlastitih stavova“. „Kao što mene svaka knjiga ‘pogađa’ i oblikuje i ova će knjiga kod njenog čitatelja izazvati istu stvar. I to je funkcija literature, to je funkcija svake knjige“, rekao je dr. Matulić.

Naime, Ustavni sud RH je 2. ožujka 2017. g. donio odluku kojom je obvezao Hrvatski sabor da u roku dvije godine donese novi Zakon o pobačaju, ali uz zaključak kako u novom zakonskom rješenju nije moguće zabraniti „pravo na prekid trudnoće“, odnosno, da nije moguće u potpunosti zabraniti pobačaj.

Donošenju te saborske odluke prethodi rad Povjerenstva koje treba evaluirati zakonske kriterije i iskustva država Europske unije u njihovoj zakonskoj praksi o pobačaju. Povjerenstvo je razmotrilo zakonsko rješenje o pobačaju iz 33 europske zemlje, a ono, nažalost, u svojim odredbama dozvoljava pobačaj, uglavnom do desetog tjedna trudnoće u većini europskih zemalja, negdje i do 13. tjedna (Italija) ili 14. tjedna (Francuska, Španjolska, Rumunjska). Smjernice toga Povjerenstva trebaju biti temelj Ministarstvu zdravstva RH za izradu prijedloga novog Zakona o pobačaju u Hrvatskoj.

„Ljudsko dostojanstvo je apsolutno bezuvjetno i nepovredivo. To nam je jedina, zadnja, krajnja razina obrane. Ne postoji ideologija, ne postoji filozofija, ne postoji teologija koja može iznijeti jedan jedini argument koji bi moralno opravdao i najmanju povredu nečijega ljudskog dostojanstva. Odustati od svakog napora nećemo. Jer smatramo da demokratsko potvrđivanje znači i potvrđivati se u zaštiti malenih. Kao što je važno načelo štititi manjinu, to je dokaz demokratske zrelosti većine. Štititi nevino ljudsko biće dokaz je demokratske zrelosti većine“, poručio je dr. Matulić.

Zanima nas Tvoje mišljenje!