DUHOVNA MISAO

SUSRET SV. MARTINA SA ĐAVLOM

Piše: Dr. fra Tomislav Pervan

 

Crkva danas slavi svetoga Martina Tourskoga – zaštitnika Francuske.. Živio je u četvrtom stoljeću, rodio se u današnjoj Panoniji, Mađarskoj, od rimskog časnika. U petnaestoj stupio u vojsku, konjaničku bojnu. Putovao u Amien u Francusku, na konju, i susreo prosjaka koji je na zimi cvokotao od leda i studeni. Sišao s konja, rasjekao svoj vojnički ogrtač-plašt, dao siromahu polovicu, a onda u snu vidio toga prosjaka u liku Isusa Krista zaogrnuta njegovim plaštem. Dao se krstiti, ostao i dalje u vojnoj službi, do 40. godine kad je upoznao svetoga Hilarija iz Poitiersa, biskupa i naučitelja, koji se snažno borio protiv arijevske zablude – naime – Arije je naučava da je Krist stvorenje, a ne istobitan s Ocem. Martin je bio izvrstan učenik, ostavio vojničku službu, izabran za biskupa u Toursu, osnivao samostane. Prvi svetac na Zapadu koji nije bio mučenik. Preminuo je g. 397. godine.

Kad ga je narod aklamacijom htio izabrati za biskupa, on se sakrio, nije htio tu službu. A onda su guske zagraktale i očitovale mjesto gdje se Martin skrivao te su ga pronašli i tako učinili biskupom. Upravo kao kod svetoga Ambrozija koji nije bio ni đakon, a narod je aklamacijom izabrao Ambrozija za biskupa u Milanu… Guske ga očitovale. Upravo kao što su prema legendi guske spasile Rim!

Uz njegov život veže se još jedna zgoda, susret sa samim Đavlom. Đavao mu se ukazao u svoj pompi, blještavilu, predstavio se kao Isus Krist. Pavao je jednom rekao da se Sotona za prerušiti, maskirati u Anđela svjetla. Ukazao se Martinu i predstavio kao Isus Krist. Međutim, nakon nekoliko trenutaka molitve i promišljanja Martin mu je samo odgovorio: Odlazi, Sotono! Nemaš na sebi znakove križa, nemaš na sebi Kristove rane! – I Sotona je odstupila. Isusove su rane onaj raspoznajni znak koji je tražio i sv. Toma Apostol nakon Isusova uskrsnuća. “Ako ne vidim rane od čavala i ne stavim ruku u bok koji je otvorilo koplje – ne ću vjerovati!” – Dakle, Isusove rane ostaju i u Nebu Isusov raspoznajni znak i stoga su toliki svetci upravo tim ranama ukrašeni – kao sv. Franjo, Padre Pio, Veronika Juliani i mnogi ostali. –  Stoga i molimo u Dušo Kristova. MEĐU RANE SVOJE SAKRIJ, ME, GOSPODINE!