CRTICA IZ POVIJESTI

PALIM SVIJEĆU -UZ SJEĆANJE NA ŽRTVU VUKOVARA I ŠKABRNJE

PALIM SVIJEĆU

 

Ivan Tolj

Palim danas crvenu, bijelu i plavu svijeću.

Za duše umrlih: da nam otpustiš duge naše

kako i mi otpuštamo dužnicima našim.

 

Pa neka vam je pokoj, braćo, rasutih kostiju.

I neka je lako duši Matinoj,

pokošenu ni za što.

Bratu njegovu Iliji neka je lako.

Susjedu njihovu Andriji,

pokošenu ni za što.

 

Mir duši Lukinoj,

jedincu Anđinu, nestalom.

Ivanu, Tadiji, Stjepanu, Mladenu, nestalim.

I svima nestalim…

 

A i koscima njihovim neka

bude lako.

Mir kostima raspalim u zemlji

hrvatskoj, njemačkoj, ruskoj…

Lako im bilo more Jadransko.

Laki oceani.

Da nam otpustiš duge naše

kako i mi otpuštamo dužnicima našim.

Palim svijeću…

 

Zanima nas Tvoje mišljenje!