DUHOVNA MISAO

UZ 177. OBLJETNICU UKAZANJA U LA SALETTE

Piše: Dr. fra Tomislav Pervan

Zbilo se to 19. rujna 1846., možda u najzapuštenijem i najpustijem dijelu Francuske, na visini od 1800 metara, na obroncima zapadnih Alpa. Tu se dogodio zahvat Neba na posve čudesan, gotovo bismo rekli apokaliptičan način, koji je potresao Francusku, a potom i cijeli svijet. Marija je navijestila poruku o kazni, o sudu koji će zadesiti svijet, ne obrati li se Bogu. Marija oslikava u apokaliptičkim slikama – kakve ćemo pronaći kod proroka u Starom zavjetu ili u Knjizi Otkrivenja – i posvješćuje da je krajnje vrijeme za obraćenje.
Marijin zov i Marijina poruka po prvi put se usmjeruje posve nespremnima, vjerski neupućenim i gotovo nepismenima – dvoma pastirima Melanie Calvat kojoj bijaše 15 godina i Maximin Giraud, jedanaestogodišnjaku. Oboje su odrasli tu, u tome napuštenom osamljenom kutku Francuske, u kome nitko nije znao književni francuski jezik nego su govorili u dijalektu ‘patois’.
Prelijepa Gospođa
Negdje oko tri popodne njih dvoje ugledalo je prelijepu Gospođu svu zaplakanu, svu u suzama, sva u svjetlu svjetliju od sunca. Sjedila je, s licem među koljenima i gorko plakala. Ta je Gospođa pozvala njih dvoje da joj se približe. Nisu nimalo oklijevali. I smjesta se Gospa obratila djeci potresnim porukama, žalila se zbog bezboštva među ljudima, a ono će povući iza sebe još strašnije nesreće. “Ako se moj narod ne obrati i podvrgne mome Sinu, bit ću prisiljena da se na sve vas spusti teška ruka moga Sina. Ta je ruka tako teška da je više ne mogu zadržati!
Koliko samo dugo patim i trpim zbog vas. Prisiljena sam stalno zaklinjati svoga Sina da vas ne napusti! Ali vama je to svejedno. Vas za to nije ni briga. Možete moliti i činiti što hoćete, ali nikad nećete moći uzvratiti za sve ono što sam za vas poduzela!… Pa sjetite se prošle godine kad su krumpiri istrunuli. Namjesto da se obratite, vi ste još više kleli, proklinjali i psovali Ime moga Sina. I opet će krumpir istrunuti, i do Božića ga više neće biti!”
Te nam riječi samo pojašnjavaju koju je moć dao Isus svojoj Majci. I to je samo početak marijanske poruke u La Salettu. Djeci je još kazano: “I nemojte sijati žito. Sve što god posijete, pojest će živina, a ono što iznikne, raspast će se za vršidbe u prašinu. Doći će velika glad. I prije nego nastupi glad, djeca do sedam godina će se tresti od groznice, hvatat će ih drhtavica i umirat će u rukama odraslih. Odrasli će činiti pokoru. Istrunut će i orasi, isto tako i grožđe!”
Obratite se…
Ali, ako se obrate, pretvorit će se brda u kruh, a bit će i krumpira u izobilju…. Za poruke je važno Marijino upozorenje da se objave narodu.
Naravno, riječ je o pokrajinskim pošastima koje su u to vrijeme zadesile taj dio Francuske, nikakva i loša žetva, glad, događaji koji su stvarno nastupili – ali to lokalno ima i globalno značenje, kao i u svim Marijinim ukazanjima. Marija je svoje riječi obistinila u tome kraju kako bi svijet povjerovao njezinim porukama. Isto kao i u starozavjetnim proročkim porukama.
Prisjetimo se proroka Zaharije (14,12): “I ovo će biti kazna kojom će Gospodin udariti sve narode koji su ratovali na Jeruzalem: On će učiniti da usahne njihovo tijelo, dok još stoje na svojim nogama. Oči će im sagnjiti u čeonim šupljinama: jezik će im istrunuti u ustima. Silan strah, poslan od Boga, bit će među njima u onaj dan.”
Tko je čuo poruku?
Što je uslijedilo? U roku od pet godina priznata su Marijina ukazanja u La Salettu, učinio je to biskup iz Grenoblea. Ali tko je čuo poruku? Uslijedili su veliki francusko-njemački rat, potom dva velika svjetska rata, i do danas nema mira. Stanje sve gore i gore!
“Melanie! Ovo što ti sada velim, ne će zauvijek ostati tajnom. Objavit ćeš ti to godine 1858. (Dakle, u godini čuvenih Marijinih ukazanja u Lurdu).
Svećenici, službenici moga Sina, svećenici su postali svojim lošim životom, svojim nestrahopočitanjem, svojom nepobožnošću za slavljenja svetih tajna, svojom ljubavlju prema novcu, za častima i užitcima kloakama nečistoće i prljavštine. Da, svećenici svojim životom izazivaju moga Sina na osvetu, i osveta je nad njihovim glavama. Jao svećenicima i Bogu posvećenim osobama koje svojim nevjernostima i svojim lošim životom iznova razapinju moga Sina! Grijesi Bogu posvećenih osoba viču u nebo i izazivlju osvetu, i gle, osveta je pred vratima Nema više nikoga tko bi molio za milosrđe i oprost za moj narod. Nema više velikodušnih duša. Nema više nikoga tko bi bio dostojan prinositi neokaljanu žrtvu neokaljana Jaganjca Vječnome za spas svijeta.
Bog će udariti na primjeren način. Jao žiteljima zemlje. Bog će pustiti u potpunosti svoju srdžbu, i nitko ne će moći umaknuti tim zlima.
Vođe naroda – zvijezde lutalice?
Vođe naroda Božjega zanemarili su molitvu i pokoru, a Demon je zamračio njihov razum. Postali su zvijezde lutalice koje Đavao svojim repom za sobom povlači kako bi ih uništio. Bog će dopustiti staroj Zmiji podvojenosti među vladarima, zemljama, društvu,obiteljima. Ljudi će trpjeti fizičke i duhovne boli. Bog će prepustiti ljude same sebi, on će poslati svoj sud u sljedećih 35 godina.
Čovječanstvo se nalazi u predvečerju najstrašnijih zala i najvećih događaja. Morate biti spremni da će vas voditi željeznom batinom te morate biti spremni ispiti kalež Božje srdžbe. Namjesnik moga Sina – Pio IX. – neka ne napušta Rim. On je postojan i velikodušan, i neka se bori oružjem vjere i ljubavi. Bit ću uz njega.
Ne vjerujem Napoleonu. Njegovo je srce podvojeno. On bi htio biti istodobno i car i papa, i Bog će se doskora od njega povući. On je onaj orao koji će se u svojoj težnji da se što više vine nasukati na mač…” To je kazano god. 1846., kad je Napoleon II. bio u tamnici, a kako je bio osuđen na doživotni zatvor, nije se mogao sagledati kraj njegova kraljevanja.
Italija će biti kažnjena zbog svoje žudnje da sa sebe zbaci jaram Gospodina nad svim gospodarima. I bit će izručena ratu. Krv će posvuda teći. Crkve će se zatvarati i obeščašćivati. Svećenici i redovnici bit će protjerivani i progonjeni. Dopuštat će da umiru strašnom smrću. Mnogi će odbaciti vjeru. Bit će velik broj svećenika i redovnika koji će otpasti od prave vjere. Bit će među njima čak i biskupa.
Neka se Papa čuva lažnih čudotvoraca. Došlo je vrijeme kad će se događati neobične, čudnovate stvari i na zemlji i u zraku

Lucifer pušten iz Pakla?!
Godine 1864. Lucifer će s velikom vojskom đavola biti pušten iz pakla. Oni će postupno gasiti vjeru u ljudima, pa čak i u onima Bogu posvećenima, ne prime li posebnu milost. Mnoge će redovničke kuće posve izgubiti vjeru, a mnoge će duše povući za sobom u propast.
Bit će u izobilju pokvarenih knjiga po cijeloj zemlji, a duhovi tame posvuda će širiti hladnoću protiv svega što Bogu služi. Imat će veliku moć i nad prirodom. Bit će čak i crkava u kojima će se klanjati Sotoni. Svećenici se moraju voditi duhom poniznosti, ljubavi i revnosti za Božju čast.
Čak će uskrisivati i mrtve (dozivati mrtve, kao u spiritizmu), naime, ti će mrtvi uzimati obličje pravednih duša koje su živjele na zemlji kako bi spretnije zavele ljude. Ti takozvani mrtvaci naviještat će neko drugo evanđelje, protivno onome istinskome Isusa Krista.
Posvuda će biti izvanrednih čudesnih znakova jer se vjera utrnula a krivo svjetlo zasjalo. Jao crkvenim prvacima koji hlepe za svojim autoritetom i gospodarenjem nad drugima.
Namjesnik moga Sina morat će mnogo trpjeti jer će Crkva biti izložena neko vrijeme veoma teškim progonima. Bit će to vrijeme pomračenja. Crkva će proživljavati strašnu i tešku krizu. Budući da je pala u zaborav vjera u jednoga Boga, svatko će biti sam sebi vođa i tražit će istomišljenike. Dokidat će se građanske i crkvene ustanove, svaki će poredak i pravednost biti gaženi nogama. Bit će samo ubojstava, mržnje, nezadovoljstva, laži i nesloge, bez ljubavi za domovinu i obitelj.

Pariz će gorjeti u vatri
Sveti će Otac mnogo trpjeti. Bit ću kod njega do njegova kraja kako bih primila njegovu žrtvu. … Zlikovci će mu više puta raditi o životu, ali mu ne će nauditi. Ali ni on ni njegovi nasljednici ne će doživjeti trijumfa Božje Crkve.
Građanske će vlasti težiti za istim ciljem, naime, ukinuti sva vjerska načela i zasade, kako bi se stvorio prostor za materijalizam, ateizam, spiritizam i svaku vrst poroka. Godine 1865.na svetim će mjestima biti grozota. U redovničkim će kućama cvijeće trunuti, đavao će vladati nad mnogim srcima. …
Francuska, Italija, Španjolska i Engleska bit će uvučene u rat. Krv će teći ulicama. Svi će se boriti međusobno… Na neko vrijeme Bog se ne će spominjati Italije i Francuske jer je Kristovo Evanđelje posve palo u zaborav. Pariz će gorjeti u vatri, isto tako i Marseille, mnoge će velike gradove zadesiti potresi. Ljudi će vjerovati kako je sve izgubljeno. Bit će još samo ubojstava. Čut će se samo i tutanj oružja te bogohula. Pravednici će mnogo pretrpjeti, njihove molitve, njihove pokore i suze uzlazit će k nebu, sav će Božji puk moliti za oprost i smilovanje, zazivat će moju pomoć i moj zagovor.
Potom će Isus Krist činom svoje pravednosti i svoga velikoga smilovanja prema pravednicima narediti svojim anđelima da sve njegove neprijatelje izruče smrti. Iznenada će progonitelji Crkve Isusa Krista i svi ljudi odani grijesima propasti, zemlja će postati pustinjom.

Pomirenje i jedinstvo
A zatim će nastati mir, pomirenje Boga s ljudima. Ljudi će služiti Isusu Kristu, klanjati mu se i slaviti ga. Ljubav prema bližnjemu posvuda će rascvasti. Novi će kraljevi biti desna ruka svete Crkve koja će biti snažna, ponizna, pobožna, siromašna, revna i sljednica krjeposti Isusa Krista. Evanđelje će se posvuda naviještati, a ljudi će napredovati u vjeri jer će zavladati jedinstvo među radnicima Isusa Krista, a ljudi će živjeti u strahu Božjemu.
Ali taj mir među ljudima ne će biti duga vijeka. 25 godina obilnih žetava učinit će da zaborave kako su grijesi ljudi uzrokom svih kazna koje dolaze na zemlju….
… Priroda žudi za osvetom zbog ljudi i trese se od užasa iščekujući sve ono što će se sručiti na nju zbog okaljanosti zločinima. Dršći zemljo i svi vi koji ste položili zavjete u službi Isusu Kristu, dršćite svi vi koji se u svojoj duši sebi klanjate. Jer Bog je nakanio izručiti vas svojim neprijateljima, jer su sveta mjesta ogrezla u pokvarenosti. Mnogi samostani nisu više kuće Božje nego pašnjaci Asmodeja (tj. Demona bluda i nečistoće) i njegovih slugu.
Tako će biti u vremenu kad se rodi Antikrist od jedne židovske redovnice, lažne djevice, koja će biti u savezu sa starom Zmijom, učiteljem i ocem nečistoće i bluda. Otac će mu biti biskup. Za njegova rođenja on će bljuvati bogohule. Imat će zube. Jednom riječju, ovo je utjelovljenje Sotone. On će ispuštati strašne, grozne krikove. Činit će čudesa, hranit će se bludom….
Rim će izgubiti vjeru!?
Zemlja će rađati samo lošim plodovima, zvijezde će napustiti svoje uobičajene putanje, mjesec će davati samo crvenkasto svjetlo. A na zemlji će voda i vatra prouzročiti strašne potrese i velike poremećaje, brda će i gradovi tonuti….
Rim će izgubiti vjeru i postat će sjedište Antikrista…
Bog će se pobrinuti za svoje vjerne sluge i ljude dobre volje. Evanđelje će se posvuda propovijedati, svi će narodi i svi puci imati spoznaju istine.
Upućujem žurni poziv cijeloj zemlji: Pozivam istinske učenike Boga koji gospodari i živi na nebesima. Pozivam sve istinske nasljedovatelje utjelovljenoga Krista, jedinoga i istinskoga Otkupitelja ljudi. Pozivam svoju djecu, svoje istinske pobožnike, one koji su mi se predali, da ih vodim svome božanskom Sinu. One koje tako reći nosim u svojim rukama. One koji žive od moga Duha i po mome Duhu. I na kraju pozivam apostole posljednjih vremena, vjerne učenike Isusa Krista koji su živjeli i život provodili u preziru svijeta i samih sebe, u siromaštvu i poniznosti, u preziru i šutnji, u molitvi i mrtvljenju, u čistoći i sjedinjenju s Bogom, u patnjama i skrovitosti od svijeta. Vrijeme je došlo da krenu i ispune svijet svjetlom. Idite i pokažite se kao moja ljubljena djeca. S vama sam i u vama sam ukoliko je vaša vjera svjetlo koje vas obasjava u ovim danima tjeskoba. Vaša revnost čini vas gladnima i žednima za slavom i čašću Isusa Krista. Borite se, djeco svjetla, vi, mali na broj, vi koji vidite. Jer došlo je vrijeme vremena, kraj krajeva.
Crkva će potamnjeti, svijet će biti u zgražanju. Ali, tu su još Henoh i Ilija, ispunjeni Duhom Božjim. Oni će propovijedati s Božjom snagom, i ljudi dobre volje vjerovat će u Boga i mnoge će se duše utješiti. Oni će snagom Duha Svetoga snažno uznapredovati i osuditi đavolske zablude Antikrista.

Bezdan se otvara

Jao stanovnicima zemlje! Bit će krvavih ratova i gladi, kuge i zaraznih bolesti. Bit će strašnih tuča, gromova koji će potresati gradove, potresa koji će gutati zemlje. Čut će se tutanj u velikim visinama. Ljudi će udarati glavom o zidove. Zazivat će smrt, a s druge strane smrt će im donositi samo muke. Posvuda će teći krv. Tko bi mogao pobijediti kad Bog ne bi skratio to vrijeme kušnje? Bog će se dati ublažiti krvlju, suzama i molitvama pravednika. Henoh i Ilija bit će na smrt izručeni. Poganski će Rim nestati. S neba će se sručiti vatra i progutati tri grada. Sav će svijet biti udaren užasom. Vrijeme je došlo. Sunce pomračuje. Samo će vjera živjeti.
Vrijeme je došlo! Bezdan se otvara. Pogledaj samo, kralj kraljeva tmina! Gle, životinja sa svojim podanicima koja se naziva “Otkupitelj svijeta”. Oholo će se uzdignuti u visine, u nakani da se popne na nebo. Bit će ugušen dahom arkanđela Mihovila. I ruši se, a zemlja – koja se nalazi tri puna dana u trajnom previranju – otvorit će svoje krilo prepuno ognja. I bit će progutan zauvijek sa svim svojima u vječne bezdane pakla. I potom će voda i vatra očistiti zemlju i uništiti sva djela ljudske oholosti, i sve će se obnoviti. I onda će se služiti Bogu i on će biti slavljen i veličan!”
Te su riječi zapisane god. 1879. u širem obliku, a 1851. u kraćem izdanju. Taj širi oblik stavio je Vatikan na Popis zabranjena štiva, makar je u potpisu Melanija, vidjelica kao časna sestra(Mariede la Croix,I susova žrtva, rođena Melanija Calvat, pastirica iz La Saletta, a Imprimatur je podijelio generalni vikar biskupije Lucca). Pa ipak, poruke su danas aktualnije nego onda, kad su zapisane, napose što se tiče silovane zemlje i prirode. Marija izgovara i prijetnje, ali nas ne ostavlja bez utjehe i nade u bolja vremena u zajedništvu s njome i Isusom Kristom.

Tajne predane Svetom Ocu
Oboje je djece bilo u audijenciji kod Pape, i Maksimin je napisao ondje prema sjećanju svoju tajnu. Sveti je Otac pohvalio čistoću i prostodušnost, bezazlenost djeteta.
U La Salettu se obratio veliki francuski pisac Leon Bloy. Rekao je kako se rodio iste godine kad je Marija u La Salettu – da židovska djevojka – gorko plakala. I on veli: „S razlogom – i zbog mene“. Isti je pisac-obraćenik rekao: „Danas postoji u svijetu jedina i istinska bol i žalost: Još nismo sveti!“ Marija nastupa kao proročica u vremenu kolapsa savjesti, infarkta ljubavi, u vremenu za koje je prije više od sto pedeset godina – upravo u vrijeme La Saletta – rekao kardinal i obraćenik Newman: “Vrijeme je prepuno tjeskobe. Isusovo djelo nalazi se u smrtnoj borbi – u agoniji!” – Ali nadodaje: “Pa ipak – nikada nije Krist stupao moćnije zemaljskim vremenom, nikada nije njegov dolazak bio jasniji, njegova blizina iskustvenija – nego danas!” – Tomu govori u prilog i Marijina prisutnost te njezina ukazanja.

Foto: MIPORTAL

Zanima nas Tvoje mišljenje!