Vijesti

PEDESETI HERCEGOVAČKI FRATAR POČINUO U AMERIČKOJ ZEMLJI: FRA ILIJA PULJIĆ, BRAT NADBISKUPA ŽELIMIRA


 NED, 18. VELJAČA 2024. 20:50

U 83. godini života, 60. godini redovništva i 55. godini svećeništva, navečer 17. veljače u sveučilišnoj bolnici u Chicagu preminuo je član Hercegovačke franjevačke provincije fra Ilija Puljić.

Foto: dijaspora.hr

Foto: dijaspora.hr

Fra Ilija je rođen 26. srpnja 1941. u Kamenoj u Hercegovini. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a gimnaziju u franjevačkom sjemeništu u Visokom. Studij filozofije i teologije pohađao je u Sarajevu i Daytonu (Ohio).

Za svećenika je zaređen 26. srpnja 1969. u Frohnleitenu (Austrija). Iste godine, 17. rujna, stigao je u Sjedinjene Američke Države. Župnim pomoćnikom u župi Sv. Marije u Steeltonu imenovan je 1971. Nakon pet godina otišao je u Thunder Bay u Kanadi. Pod njegovim vodstvom zajednica je kupila pentekostalnu crkvu, a zatim je izgrađen župni stan i dvorana.

Bio je voditelj župa Sv. Leopolda Mandića u Londonu (1980. – 1982.) i Sv. Ante u Sharonu (1982. – 1984.). Iz Pennsylvanije je otišao u župu Srca Isusova u Milwaukee i tamo djelovao najprije kao pomoćnik (1984. – 1985.), a onda kao župnik (1985. – 1986.). Župnikom župe Sv. Ćirila i Metoda u New Yorku imenovan je 1986., a nakon tri godine župe Sv. Leopolda Mandića u Londonu (1989. – 1994.). Kratko se vratio u župu Srca Isusova u Chicagu, da bi 1995. bio imenovan župnikom Sv. Marka u Sudburyju.

Od 2001. do 2003. bio je župnik župe Sv. Nikole Tavelića u Montrealu. Od svibnja 2003. radio je kao župni pomoćnik u župi Sv. Marka u Sudburyju, a od 2006. kao župnik je preuzeo dvije župe u Sudburyju: Sv. Marka i Presvetoga Trojstva.

Godine 2008. otišao je za pomoćnika u župu Kraljice mira u Norvalu, a 2013. u hrvatsku župu u New Yorku, gdje je djelovao do 2017. kada je otišao u franjevački samostan Sv. Ante u Chicagu.

Uz njega su u trenutku smrti bili kustos hrvatskih franjevaca fra Marko Puljić i nadbiskup u miru i fra Ilijin brat mons. Želimir Puljić.

Fra Ilija će biti pokopan u franjevačkoj grobnici na groblju Holy Sepulchre u Chicagu gdje je već pokopano 49 hrvatskih franjevaca, objavljeno je na dijaspora.hr.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

J.P., KT

https://www.nedjelja.ba/hr/vijesti/svijet/preminuo-fra-ilija-puljic-brat-nadbiskupa-zelimira/32212

Zanima nas Tvoje mišljenje!