Vijesti

Molite za one koji su na vlasti i za političare


 UTO, 17. RUJAN 2019. 11:30

U propovijedi, na misi u Domu svete Marte, nakon ljetne stanke, papa Franjo je potaknuo da molimo za one koji su na vlasti i za političare kako bi mogli dostojanstveno obavljati svoju službu.

Papa Franjo na misi u Domu svete Marte u Vatikanu Foto: Vatican Media

Papa Franjo na misi u Domu svete Marte u Vatikanu Foto: Vatican Media

„Danas, čini se da je molitva za njih vrijeđanje“,  rekao je Papa i napomenuo: „Ako narod moli za vladare, i oni će isto tako moći moliti za narod“.  Molite i za one koji su na vlasti i za političare kako bi mogli dostojanstveno obavljati svoje zvanje, rekao je papa Franjo na misi u Domu svete Marte u ponedjeljak 16. rujna, javlja Vatican News.

Osvrćući se na prvo čitanje iz Poslanice Timoteju, Papa je primijetio da se cijeli Božji narod potiče na molitvu općim zahtjevom: neka se „bez srdžbe i raspre“ čine „prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude, za kraljeve i sve koji su na vlasti, kako bi provodili miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti“.

Sveti Pavao je istaknuo molitvu kao ozračje u kojem živi vjernik – rekao je Sveti Otac i objasnio: Radi se o molitvi zagovora: „Neka svi mole za sve kako bismo mogli provoditi miran i spokojan život, dostojanstven i posvećen Bogu“. Molite da to bude moguće. No želim se zaustaviti na tome: „Za sve ljude, za kralja i za sve one koji su na vlasti“. Riječ je o molitvi za one koji su na vlasti, za političare i odgovorne za vođenje političkih institucija, neke zemlje ili pokrajine.

Oni od svojih simpatizera primaju laskanja ili uvrede – rekao je papa Franjo i upozorio: Postoje političari, ali i svećenici i biskupi koje se vrijeđa; neki to i zaslužuju, no to je već postalo navika i svojevrsna „krunica uvreda, psovki i diskreditacija“.

Ipak, onaj tko je na vlasti odgovoran je voditi zemlju, a mi ga ostavljamo samim, ne moleći da ga Bog blagoslovi? Siguran sam da se za one koji su na vlasti ne moli, dapače, izgleda da moliti za vladajuće znači vrijeđati ih.

„Tako se odnosimo prema onima koji su na vlasti“, rekao je Papa i nastavio: „No sveti Pavao je jasan kada traži da se moli za svakoga od njih kako bi u svojem narodu mogli raditi mirno, spokojno i dostojanstveno“. Stoga je Papa podsjetio i na nedavnu krizu talijanske Vlade i upitao: Tko je od nas molio za one koji su na vlasti? Tko je od nas molio za zastupnike u Parlamentu, kako bi se dogovorili i dalje vodili domovinu? Čini se da domoljubni duh ne poseže za molitvom, nego za diskreditiranjem, mržnjom i svađom, u kojima i završava.

„Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre“, citirao je Sveti Otac i napomenuo: Mora se raspravljati, jer tako funkcionira parlament; mora se raspravljati, ali ne smije se uništavati drugoga; dapače, mora se moliti za drugoga i za onoga koji ima drugačije mišljenje od našega. One koji misle da je neki političar previše komunist ili korumpiran, Papa, navodeći Evanđelje toga dana, ne traži da raspravljaju o politici, nego da mole.

Ima ih koji ističu da je politika prljava. No sveti papa Pavao VI. napominje da je to „najviši oblik dobročinstva“, rekao je papa Franjo i dodao: „Politika može biti prljava kao što može biti prljavo svako drugo zanimanje. Mi smo ti koji prljamo neku stvar, a nije stvar u sebi prljava. Vjerujem da se moramo obratiti i moliti za političare svih vrsta. Moramo moliti za one koji su na vlasti. To od nas traži sveti Pavao.

Dok sam slušao riječ Božju, razmišljao sam o tom vrlo lijepom događaju iz Evanđelja o satniku koji moli za jednoga od svojih slugu. I oni koji su na vlasti moraju moliti za svoj narod. Satnik moli za slugu jer je njegov sluga i jer je odgovoran za njega. Vladari su odgovorni za život jedne zemlje. Lijepo je nadati se da ako narod moli za vladare, da će i oni isto tako moći moliti za narod, upravo kao taj satnik koji je molio za svojeg slugu“, zaključio je Papa.

KT www.nedjelja.ba

Zanima nas Tvoje mišljenje!