Savjet

Pravednost

Pravednost podrazumijeva uvažavanje tuđih prava. Zlatno pravilo, koje nas upućuje činiti drugima onako kako bismo željeli da se čini nama, načelo je pravednosti što ga pronalazimo u svim kulturama i religijama svijeta. Budući da smo i sami osobe, pravednost podrazumijeva još i samopoštovanje, ispravnu skrb o vlastitim pravima i dostojanstvu. U svojim naporima ka odgajanju značaja, škole se nerijetko usredotočuju na pravednost, budući da ona podrazumijeva tolike krjeposti koje se tiču međuljudskih odnosa: uljudnost, iskrenost, poštovanje, odgovornost, i snošljivost (ispravno shvaćenu ne kao odobravanje tuđih uvjerenja i načina ponašanja, već kao uvažavanje slobode njihove savjesti, sve dotle dok ne narušavaju prava drugih). Nastojanje oko pravednosti — kao i sposobnost moralne indignacije pred licem nepravde — nadahnjuje nas kao građane na izgradnju pravednijega društva i svijeta. (L)

Zanima nas Tvoje mišljenje!