Pitanja

BITI SAMO „DOBAR ČOVJEK“ NIJE DOVOLJNO!

Priredio: Matko Petrović

Pitanje:

„Ne trebam ići u Crkvu. Glavno je da sam dobar čovjek.“

Odgovor:

Ovaj argument često se koristi i poprilično je podmukao. Kada netko kaže kako je „dobar čovjek“, zapravo želi reći kako „nije loš čovjek“ – pri čemu su loši ljudi oni koji ubijaju, siluju i kradu. Većina se ljudi ne treba posebno truditi kako bi izbjegavala ove grijehe te upravo u tome i jest stvar: potruditi se koliko je najmanje potrebno da bismo se „provukli“. Ne zvuči baš kristoliko, zar ne? No, neovisno o takvom mentalitetu, postoji daleko važniji razlog zbog kojeg katolici idu u Crkvu. Sveta Misa je zaglavni kamen naše vjere, radi onoga što tvori njenu bit, a to je Euharistija. Ona je izvor svega života za katolike koji vjeruju kako kruh i vino postaju pravo Tijelo i Krv Kristova. Nije riječ tek o simbolu za Boga, već o Bogu koji nam se tjelesno uprisutnjuje na način što ga samo kroz molitvu ne možemo doživjeti.

Isus je rekao: „Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi! Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.“ (Iv 6, 53-54). Štoviše, Euharistija je – kao i svi drugi sakramenti – dostupna samo onima unutar Crkve. Kada smo pripadnici Crkve, Kristova vidljiva tijela ovdje na zemlji, naši su životi blisko povezani sa životima drugih koji Crkvi pripadaju. Naš je osobni odnos s Bogom ključan, ali također imamo i odgovornost živjeti kao vjerni udovi Kristova tijela. Biti samo „dobar čovjek“ nije dovoljno.

Zanima nas Tvoje mišljenje!