Savjet

Mudrost

Mudrost jest dobra prosudba. Stari su Grci mudrost smatrali glavnom krepošću, koja upravlja svima ostalima. Ona nam omogućuje donošenje razumnih odluka koje su dobre i za nas i za druge. Mudrost nam kazuje kako primijeniti ostale kreposti: kada djelovati te kako uravnotežiti različite kreposti kada dođu u sukob (kao što je, primjerice, slučaj kada bismo rekavši svu istinu mogli nekoga ozbiljno povrijediti). Mudrost nam omogućuje ispravno razabiranje, uviđanje onoga što je istinski važno u životu te uspostavljanje prioritetâ. Kako ističe etičar Richard Gula: „Ne možemo ispravno postupati, ukoliko prethodno ispravno ne uvidimo stvari.” (L)

Zanima nas Tvoje mišljenje!