Poruka tjedna

JEFTINA JE MILOST SMRTNI NEPRIJATELJ NAŠE CRKVE!?

Dietrich Bonhoeffer (1906. – 1945.) Proučite više o tom europskom  “katoličkom” kršćaninu i kršćanskom “nekatoličkom” vjerniku …simbolu i znamenitosti i u ova ekumenska vremena! Santo subito!? rekli bi , u afektu, katolici, ali bilo bi lijepo čuti i one druge kršćane…

 

Odveć se rijetko čuje poziv na vjerno nasljedovanje Isusa Krista. Što smo učinili od prakse i spoznaja rane Crkve koja je u katekumenatu za krštenje brižno bdjela nad granicama koje su dijelile Crkvu i svijet? Crkva je onodobno veoma pozorno bdjela nad blagom dragocjene milosti?

++++

Jeftina je milost smrtni neprijatelj naše Crkve. Danas se u Crkvi bije odlučni boj za skupu milost.

Jeftina milost jest roba za rasprodaju, u bescjenje; jeftina rasprodaja praštanja, rasprodaja utjehe, rasprodaja sakramenata; rasprodaja milosti u bescjenje iz neiscrpne zalihe u Crkvi iz koje se olako milost sipa, kao iz rukava, bez promišljanja i bez ikakvih ograničenja ili sustezanja. Milost bez cijene, milost bez naplate, troškova ili žrtve s čovjekove strane, sa strane vjernika. Zna se reći, da, to upravo i jest bit milosti, da je naime, Netko – sam Isus Krist – platio cijenu i račun već unaprijed, za sva vremena. Na već plaćeni račun moguće je stoga dobiti sve besplatno, ni za što. Beskrajno su veliki uloženi troškovi pa su time beskrajno velike i mogućnosti korištenja i trošenja. Što bi onda bila milost kad ne bi bila jeftina milost?

Međutim, nije li cijena koju danas moramo plaćati zbog urušavanja institucionalne Crkve išta drugo nego nužna posljedica jeftino stečene milosti? U bescjenje smo propovijedali. Jeftino i u bescjenje smo dijelili sakramente. U bescjenje krštavali, jeftino dijelili potvrdu, jeftino masovno odrješivali od grijeha, sve bez ikakve razlike. Nismo tražili ništa zauzvrat, sve smo radili bez upitnika i protuusluge, ne postavljajući nikakve uvjete. Svetinja se s razloga nekakve ljudske samilosti u bescjenje dijelila prezirateljima, izrugivačima Svetoga, pa čak i nevjernicima. Rijeke su milosti obilato tekle, bez prestanka.

Jeftina milost jest milost kao nauk, kao princip, kao sustav. Jeftina milost jest oprost grijeha kao uopćena istina, jeftina milost jest ljubav Božja u zreniku kršćanske ideje Boga. Tko je prizna, već je dobio oprost svojih grijeha. Crkva takva nauka o milosti jest samim time dionica milosti. U takvoj Crkvi svatko nalazi jeftino pokriće za sve svoje grijehe, koje nikada nije okajao, kojih se nije voljan odreći niti osloboditi. Jeftina je milost stoga nijekanje žive Božje riječi, nijekanje utjelovljenja same Božje Riječi.

Jeftina milost jest opravdanje grijeha a ne grješnika. I budući da sakramentalna milost djeluje sama po sebi (ex opere operato), logičan je slijed da sve ostaje pri starome… Jeftina milost jest propovijed o oprostu bez pokore, krštenje bez životne stege, euharistija bez priznanja grijeha, ispovijed i odrješenje grijeha bez osobnoga kajanja i obraćenja. Jeftina je milost ona milost bez nasljedovanja, milost bez križa, milost bez živoga, utjelovljenoga Isusa Krista.

Međutim, odveć se rijetko čuje poziv na vjerno nasljedovanje Isusa Krista. Što smo učinili od prakse i spoznaja rane Crkve koja je u katekumenatu za krštenje brižno bdjela nad granicama koje su dijelile Crkvu i svijet? Crkva je onodobno veoma pozorno bdjela nad blagom dragocjene milosti?

Skupocjena je milost blago skriveno na njivi zbog koga čovjek žurno s radošću prodaje sve što ima i kupuje tu njivu s blagom. Skupocjena je milost onaj dragocjeni biser zbog kojega trgovac prodaje sva svoja dobra. Sve što je stekao, baštinio, ama baš sve što ima! Skupocjena je milost Kristovo kraljevstvo zbog koga je čovjek kadar iskopati vlastito oko ako ga sablažnjava ili navodi na grijeh. Skupocjena je milost Kristov poziv nakon koga učenik ostavlja sve svoje mreže i slijedi Isusa. Skupocjena milost jest Evanđelje koje čovjek mora stalno tražiti, dar koji se mora izmoliti, vrata na koja stalno mora lupati. Skupocjena je jer poziv na nasljedovanje Isusa, milost je jer poziva na nasljedovanje Isusa Krista. Skupocjena je jer joj je cijena čovjekov vlastiti život, milost je jer mu tek tako daruje istinski život. Skupocjena je jer osuđuje grijeh, milost je jer opravdava grješnika. Skupocjena je milost ponajpače stoga jer je Bogu dragocjena, jer je Bog platio cijenu svoga vlastitoga Sina, i jer ste svi vi velikom cijenom otkupljeni!

Skupocjena je milost Božje utjelovljenje. Skupocjena je milost ona milost kao Božje Evanđelje i svetište koje se mora braniti i čuvati od svijeta, jer se ne smije bacati pred pse i svinje, a milost je kao živa riječ, Božja riječ koju on sam izgovara kako mu se sviđa. Ta nas riječ pogađa kao milosni poziv na nasljedovanje Isusa Krista, dolazi nam kao riječ koja prašta prestrašenu duhu i skrušenu srcu. Skupocjena je milost jer čovjeka sili u zajednički jaram nasljedovanja Isusa Krista, a milost je zato što sam Isus veli: ‘Moj je jaram sladak, moje je breme lako’ (Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge, 13sl.).  (Ima više prijevoda! Za ovaj se namučio dr. fra Tomislav Pervan)

 

Zanima nas Tvoje mišljenje!