Dijalog

Poruka tjedna

ZAŠTO (JOŠ) TREBA DATI POTPORU REFERENDUMSKIM INICIJATIVAMA?

U tijeku je drugi tjedan skupljanja potpisa za tri referendumska pitanja: dva vezana uz promjene izbornoga sustava, i jedan uz tzv. Istanbulsku konvenciju.  Važno je prije svega napomenuti da nijedno od tih pitanja nije religiozno, nacionalno ni ideološki odnosno stranački determinirano. Drugim riječima, čovjek ne mora biti katolik, Hrvat ni...
Dijalog

Svaki dvanaesti Britanac je katolik

Priredio: Šime Perić Malobrojne su engleske obitelji – ako ih uopće i ima – koje jednom ne bijahu katoličke: a katoličanstvo je, makar i samo u krvi, snažnije i teže iskorijenjivo od pića. Naši su pređi, kako bi mogli nastaviti živjeti sa samima sobom i svojom djecom, morali opravdavati svoju...
Poruka tjedna

Što misli o braku čuveni Tertulijan?

Tertulijan, veliki latinski pisac, tvorac crkvene latinštine, radikalni kršćanin drugoga i s početka trećega stoljeća. Njegovi su jezgroviti izričaji postali nešto poput jezičnih ikona. Tko od nas ne zna za njegov izričaj kako je krv mučenika sjeme novih kršćana? “Možete nas progoniti koliko god hoćete. Što nas više progonite, danomice...
NA ISTOM VALU

PAPA GOVORI

Draga braćo i sestre, dobar dan! Na Prvu korizmenu nedjelju Evanđelje nam doziva u pamet teme napasti, obraćenja i Radosne vijesti. Evanđelist Marko zapisao je: „I odmah ga Duh nagna u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona" (Mk 1, 12-13). Isus odlazi u pustinju...
1 3 4 5
Page 5 of 5