VELIKANI

MUČENIK VJERE MEĐU SLOVAČKIM KALVINISTIMA

Sveti Marko Križevčanin (Križevci, 1589. – Košice, Slovačka, 1619.)

Svećenik i mučenik, koji je zbog svoje vjere ubijen tijekom sukoba katolika i protestanata u Europi. Filozofiju je studirao u Grazu, gdje je bio učenik Petra Pázmánya, kasnijega kardinala i ugarskog primasa, a teologiju u Rimu. Svojom je rukom ondje zapisao da je Hrvat, o čemu postoji pisani trag u arhivu zavoda. Nakon završetka studija vraća se u zagrebačku biskupiju, gdje djeluje u pastvi, ali ga ubrzo ostrogonski primas Pázmány poziva u Ugarsku. Od 1616. godine djeluje kao profesor i ravnatelj sjemeništa u Trnavi, a imenovao ga je i ostrogonskim kanonikom. Kasnije mu je povjerio i upravu benediktinske opatije u Szepluku, kod Košica u današnjoj Slovačkoj, koje su u ono doba bile utvrda ugarskoga kalvinizma. Kako bi pomogao malobrojnim katolicima, koji su bili lišeni čak i svojih crkava, ondje se 1619. pridružuje dvojici isusovaca Mađaru Stjepanu Pongráczu i Poljaku Melkioru Grodzieckom, kako bi se brinuli za vjernike mađarskoga i slovačkoga jezika. Za vrijeme pobune sedmogradskog (erdeljskog) kneza Gábora Bethlena, kalvinistički zapovjednik Juraj Rákóczy 1619. ušao je s vojskom u Košice i odmah dao zatvoriti trojicu svećenika. Zbog odbijanja da postanu kalvini, podvrgli su ih mukama. Prisiljavali su ih da se odreknu vjere i Petrova nasljednika pape u Rimu, ali oni su ostali postojani. Mučili su ih različitim mukama, sve dok ih nisu ubili. Marka su na kraju zapalili i odrubili mu glavu 7. rujna 1619. Kardinal Pázmany izvršio je kanonsku istragu o mučeništvu, a zatim u ime cijelog episkopata kraljevstva zamolio papu Urbana VIII. da se tim mučenicima može iskazivati javno štovanje. Lijes s posmrtnim ostacima mučenika premješten je 1635. godine u uršulinsku crkvu u Trnavi, gdje se razvilo njihovo štovanje. Papa Ivan Pavao II. proglasio je ovu trojicu mučenika za vjeru svetima 2. srpnja 1995. u Košicama. Ljubav i dijalog glavne su poruke Sv. Marka Križevčanina kojeg Crkva slavi 7. rujna kao priznatog mučenika.

Zanima nas Tvoje mišljenje!