VELIKANI

JEDAN OD NAJMOĆNIJIH LJUDI U VATIKANU

Kardinal Franjo Šeper (Osijek, 1905. – Rim, 1981.)

Priredio: Prof. dr. Božo Skoko

Prefekt Svete kongregacije za nauk vjere, od 1968. do 1981. Prvi Hrvat u povijesti, koji je imenovan na tako visoki crkveni položaj. Bio je zagrebački nadbiskup, koji je na toj dužnosti naslijedio kardinala Stepinca, a prethodio kardinalu Kuhariću. Na njegovu odluku da postane svećenik navodno je utjecalo poznanstvo s današnjim blaženikom Ivanom Merzom.  Na papinskom sveučilištu Gregoriani, stekao je doktorat iz filozofije i teologije. Za svećenika je zaređen u Rimu 1930., zajedno s Alojzijem Stepincem. Od 1941. do 1945. bio je rektor Bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, od 1954. zagrebački nadbiskup koadjutor. Nadbiskupom je imenovan 1960., pokrenuvši niz kapitalnih projekata u životu Crkve u Hrvatskoj. Začetnik je Pastoralnog tjedna za trajnu naobrazbu svećenika, osnovao je katoličku novinsku kuću Glas Koncila (1964). i Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije Kršćanska sadašnjost (1968.). Bio je sudionik Drugog vatikanskog koncila, gdje se istaknuo teološkim znanjem i jezicima te je promicao obnovu Crkve, dijalog sa suvremenim društvima, uvođenje narodnog jezika, ređenje trajnih đakona laika… Papa Pavao VI. imenovao ga je 1965. kardinalom. Od 1968. obnaša i dužnost predsjednika Međunarodne teološke komisije te Papinske biblijske komisije, a 1974. imenovan je i za Komornika Svetog kardinalskog zbora.. Kongregaciju za nauk vjere reformirao je u ured vrednovanja važnih teoloških mišljenja, pa je po ocjenama mnogih zaslužan za razvoj postkoncilske teologije i Crkve. Dužnost predstojnika Kongregacije vršio je do mjesec dana prije smrti, a naslijedio ga je kardinal Ratzinger, kasnije poznat kao papa Benedikt XVI. Misu zadušnicu u bazilici Sv. Petra u Rimu služio je papa Ivan Pavao II. a posmrtni ostaci su mu položeni u grobnicu zagrebačkih nadbiskupa iza glavnog oltara zagrebačke prvostolnice.

Zanima nas Tvoje mišljenje!