Vjerska prava i slobode

POD POVEĆALOM: ČLANSTVO U MASONIMA + INTERVJU S DR. SC. DON JOZOM MUŽIĆEM

 

Na pitanje može li mason biti član Crkve odgovara otac Edward McNamara, profesor liturgije na sveučilištu Regina Apostolorum.

+++++

Ovo je pitanje više kanonsko negoli liturgijsko. Stav Crkve glede pripadnosti masonskim ložama, unatoč tome što kanonsko pravo više izričito ne spominje masone, nije se u biti promijenio.
Novi Kodeks u kanonu 1374. kaže ovako: “Osoba koja se pridruži udruzi koja kuje zavjeru protiv Crkve ima se kazniti pravednom kaznom; međutim, osoba koja promiče ili upravlja nekom udrugom ove vrste, ima se kazniti interdiktom.” Interdikt je crkvena kazna kojom se osoba lišava prava slavljenja mise i primanja sakramenata, ali je blaža od ekskomunikacije (izopćenja).
Ovaj tekst uvelike pojednostavljuje bivši kodeks, koji izričito spominje masone. Ova je promjena neke masone navela na pomisao kako Crkva katolicima više ne priječi da postanu masoni, budući da je, među ostalim, u brojnim zemljama pripadnost loži bila tek društvena stvar te nije imala nikakve veze s urotom protiv Crkve.
Kako bi se pojasnilo ovo pitanje, Kongregacija za nauk vjere objavila je izjavu 26. studenoga 1983. – kratko pred stupanje na snagu sadašnjega Kodeksa kanonskoga prava. U ovoj izjavi, što ju je potpisao kardinal Josip Ratzinger, stoji: “Postavljeno je pitanje je li došlo do ikakve promjene u odluci Crkve glede masonskih udruga, budući da ih novi Kodeks kanonskoga prava izričito ne spominje, za razliku od prethodnoga.
Ova je sveta Kongregacija u prilici odgovoriti kako je ova okolnost uzrokovana uređivačkim kriterijem koji je poštovan također i u slučaju drugih udruga, koje jednako tako nisu spomenute, jer su sadržane u širim kategorijama.
Stoga negativni stav Crkve glede masonskih udruga ostaje nepromijenjen, budući da su njihova načela oduvijek smatrana nepomirljiva s doktrinom Crkve pa je stoga članstvo u njima i dalje zabranjeno. Vjernici koji pristupe masonskim udrugama u stanju su teškoga grijeha te ne mogu primati svetu Pričest.
Nije u nadležnosti mjesnih crkvenih vlasti donositi sud o naravi masonskih udruga koji bi podrazumijevao odstupanje od gore navedene odluke, u skladu s Deklaracijom ove svete Kongregacije od 17. veljače 1981. (usp. AAS 73 1981. str. 240-241; englesko izdanje lista L’Osservatore Romano od 9. ožujka 1981.).
U audijenciji odobrenoj niže potpisanom kardinalu prefektu, Vrhovni je pastir Ivan Pavao II. odobrio i naložio objavljivanje ove Deklaracije, o čemu je odluka donijeta na redovnome sastanku ove svete kongregacije.”
Stoga se sud ove kongregacije ne temelji toliko  na tome kuju li masoni kao takvi, ili pak neka naročita skupina masona, i danas neku urotu protiv Crkve. Time se ne niječe činjenica kako su se neke masonske skupine u povijesti suprotstavljale Crkvi, kao niti da je i danas, u nekim zemljama, odnosno, na određenim razinama, Loža predvodnica onih koji se protive slobodi djelovanja Crkve.
Vatikanska kongregacija prije svega naglašava nespojivost nekih masonskih načela s onima Katoličke Crkve. Ta se nespojivost sastoji u nekim vidovima masonskoga obreda, no – što je daleko važnije – u nekim elementima glede pitanja istine.
U svojim nastojanjima okupljanja ljudi različitih provenijencija, masonstvo zahtijeva od svojih članova minimum vjerovanja u vrhovnog arhitekta svemira, ostavljajući po strani sve druge težnje za istinom, pa čak i onom objavljenom. Riječ je, dakle, o u biti relativističkoj doktrini, a ne katoličkoj, te se štoviše niti jedan uvjereni kršćanin ne može pridružiti skupini koja bi od njega zahtijevala – makar i kao običnu intelektualnu vježbu – odreći se ispovijedanja istina kao što su Kristovo božanstvo i Trojedina narav Boga.
Dakako da su za brojne ljude djelatne u masonskim ložama razgovori i djelatnosti više društvene prirode te se rijetko vrte oko područja filozofske spekulacije. No, katolik ne može zanemariti temeljna načela koja se nalaze u pozadini neke organizacije, ma kako se njene djelatnosti mogle doimati bezazlenima. (www. zenit.org.)

 

 

 

INTERESANTO JE I OVO: čitajte: www.croative.net

ŠTO ČINITI!? KOLIKO SMO DOSLJEDNI? SMIJEMO LI SE ODREĆI RAZUMA I SUDA? – tema osobito aktualizirana u razgovoru s dr. sc. don Jozom Mužićem. Vrijedi čuti i o svemu promisliti…

https://croative.net/dr-josip-muzic-masonstvo-je-nespojivo-s-krscanstvom/

Zanima nas Tvoje mišljenje!