Aktualno

POTVRĐEN IZBOR PRVOG DEKANA FAKULTETA HRVATSKIH STUDIJA – ČESTITAMO!

Na portalu Fakulteta hrvatski studija objavljena je vijest da je Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio izbor prof. Ive Džinića za prvoga dekana Fakulteta hrvatskih studija. Čestitamo!

novi dekan

Senat Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 18. svibnja 2021. sa 61 glasom „za” i dva suzdržana potvrdio je izbor izv. prof. dr. sc. Ive Džinića za dekana Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u mandatnom razdoblju od tri akademske godine (2021./2022., 2022./2023. i 2023./2024.). Time je okončan postupak izbora prvoga dekana Fakulteta hrvatskih studija prema odredbama Statuta koji je stupio na snagu 5. veljače 2021. Prof. Džinić počet će obavljati dekansku službu prvoga dana nove akademske godine, 1. listopada 2021.

Fakultetsko vijeće pokrenulo je 19. ožujka 2021. postupak izbora te objavilo poziv za podnošenje prijava za izbor dekana. Prof. Džinić podnio je 30. ožujka 2021. prijavu uz koju je priložio Program rada, pismo s potpisima potpore većine nastavnika Fakulteta i stručni životopis. Povjerenstvo za provedbu postupka izbora dekana Fakulteta hrvatskih studija utvrdilo je 6. travnja 2021. da je on jedini pristupnik u postupku izbora dekana.

Program rada prof. Džinić izlagao je na sjednici Fakultetskoga vijeća 12. travnja 2021. na kojoj je dobio suglasnost Fakultetskoga vijeća, a 20. travnja 2021. i suglasnost Senata Sveučilišta u Zagrebu. Za dekana je izabran tajnim glasovanjem na sjednici Fakultetskoga vijeća 26. travnja 2021., a potvrđen je na sjednici Senata 18. svibnja 2021.

Zanima nas Tvoje mišljenje!