Mi i život

UZ MJESEC HRVATSKIH STRADANJA: PALIM SVIJEĆU…

PALIM SVIJEĆU

 

Ivan Tolj

 

Palim danas crvenu, bijelu i plavu svijeću.

Za duše umrlih: da nam otpustiš duge naše

kako i mi otpuštamo dužnicima našim.

 

Pa neka vam je pokoj, braćo, rasutih kostiju.

I neka je lako duši Matinoj,

pokošenu ni za što.

Bratu njegovu Iliji neka je lako.

Susjedu njihovu Andriji,

pokošenu ni za što.

 

Mir duši Lukinoj,

jedincu Anđinu, nestalom.

Ivanu, Tadiji, Stjepanu, Mladenu, nestalim.

I svima nestalim…

 

A i koscima njihovim neka

bude lako.

Mir kostima raspalim u zemlji

hrvatskoj, njemačkoj, ruskoj…

Lako im bilo more Jadransko.

Laki oceani.

Da nam otpustiš duge naše

kako i mi otpuštamo dužnicima našim.

Palim svijeću…

Oko 50 tisuća križeva poredanih u pravilnim linijama dominira golemim planinskim platoom u mjestu Bile, 15-ak kilometara udaljenom od Mostara.

Zanima nas Tvoje mišljenje!