Aktualno

LIJEK PROTIV SABLAZNI U CRKVI – ISPOVIJED

Piše: dr. fra Tomislav Pervan

Najnovija kriza koja je dugo tinjala te svom silinom i žestinom buknula ljetos u američkoj Crkvi zapravo je duboka kriza vjere, kriza ispovijedi, molitve, kriza teologije i navještaja, nutarnja kriza neobraćenosti. Kriza je to sadržaja i smisla svećeničkoga poziva, starija od Drugoga vatikanskog sabora. Ispovijed kao čin kajanja i oprosta grijeha mora sa sobom povlačiti duboku nutarnju promjenu, jer ispovijed bez promjene, bez odluke živjeti novim životom, zapravo je puki ritual ili običaj. Molitva u trajnom stanju teškoga grijeha u biti je samozavaravanje. Treba čitati što Gospodin govori po proroku Izaiji: „Ne, nije ruka Gospodnja prekratka da spasi, niti mu je uho otvrdnulo da ne bi čuo, nego su opačine vaše provaliju i jaz otvorile između vas i Boga vašega. Vaši su grijesi lice njegovo zastrli, i on vas više ne sluša (Iz 59,12). Danas je pak izgubljena svijest grijeha. Kako je relativizam zavladao svijetom, kako nema apsolutne istine, te ako je sve dopušteno, nema ni grijeha te se čovjek nema zašto ni kajati. Pa stoga ne treba ni ispovijed. A Bog je ionako prognan iz života i svijesti, on nema više mjesta ni u privatnom ni javnom životu.

Čini se da je pomno biran nadnevak („timing“) kad će državni odvjetnik u Pennsylvaniji izići u javnost s jobovskom porukom o stanju klera u toj američkoj saveznoj državi. U trenutku kad su desetci milijuna katolika hodočastili u Marijina svetišta slaviti Mariju na nebo uznesenu, priznajući i osobnu vjeru „u uskrsnuće tijela i život vječni“, na Veliku Gospu, izišao je u javnost s podatcima, kako se u minulih osamdeset godina više od 300 svećenika ogriješilo o više od 1000 djece. Nije nas poštedio groznih pojedinosti. Šok je potresao Crkvu u srži. Da šok bude snažniji, uslijedili su osobni izvještaji papinskog nuncija o skandalima u samome vrhu američke Crkve, čime je cijela Crkva stavljena stup srama. Potom se požar proširio po cijeloj Americi, a zahvatio je i Europu, pa izlaze na vidjelo i druga zlo-djela povezana sa službenicima Katoličke Crkve. Svi se moramo stidjeti pred činjenicama i u nebo vapijućim grijesima. U minulom prilogu o proročkom glasu snažnih katoličkih žena naveo sam riječi koje je uputila američkoj Crkvi velika Mother Angelica prije četvrt stoljeća. Davno je dignula snažan glas, a tektonski potres je odjeknuo i uslijedio ovih godina u svoj svojoj snazi. Ta muževna žena bila je u pravu kad je dala onodobno onakvu dijagnozu duhovnoga stanja i američkih duhovnih vođa u Katoličkoj Crkvi.

Kad se čovjek istinski zapita, kako se mogla ugnijezditi tolika prljavština i kloaka u krilu svete Crkve, odgovor pruža sv. Terezija Avilska: „Nemoguće je istodobno moliti i griješiti. Ili ćemo jedno ostaviti, a drugoga se latiti, ili ćemo jedno njegovati, a za drugo ne biti kadri“. Ako je čovjek svojim pozivom vezan uz Sveto, oltar, iz toga bi trebalo slijediti sa svetim raspoloženjem obavljati svete stvari Svetomu. Sjećam se, u sjemenišnoj sakristiji u Visokom stajaše velikim slovima natpis: Sancte, Sancta, Sanctis! Tek sam vremenom shvatio poruku tih triju sličnih, a u biti riječi s drukčijim sadržajem. Treba obavljati sveto, svete čine Svetomu!

Njemačka biskupska konferencija provela je prije nekoliko godina ispitivanje među svojim zaposlenicima glede sakramenta ispovijedi. Porazne statistike. Među svećenicima 54% ide jednom (ili rjeđe) godišnje na ispovijed, 70% đakona također jednom godišnje, a među pomoćnim pastoralnim osobljem 91% ide godišnje jednom na ispovijed. Uglavnom laici zaposleni u pastoralu. Dakle, više od polovice svećenika rijetko se pojavljuju pred Božjim sudištem, na ispovijedi, da bi iskusili milost oprosta grijeha, kupelj preporoda, milost onoga što svaki put u euharistiji izgovaraju, kad ponavljaju Kristove riječi da se „krv prolijeva za oprost grijeha“.

Ne smijemo smetnuti s uma da je Katolička Crkva u Njemačkoj najveći poslodavac. Iz svoga budžeta plaćaju više od pola milijuna namještenika. Dakle, pola milijuna živi od crkvenog novca, iz crkvene riznice. Kad bi svi ti koji primaju plaću od Crkve bili zauzeti vjernici i u službi evangelizacije, kolika bi to bila samo vojska! Gospodin je nakon uskrsnuća na zapovjedni način (u imperativu!) dao četverostruki „sve“ apostolima (usp. Mt 28,18-20). Nerijetko se, međutim, događa da oni koji žive od Crkve djeluju protiv Crkve, potkapaju je iznutra. Počevši od teologa pa i višega klera do namještenika. Potkapaju temelje vjere u puku, dok već Juda apostol u svojoj Poslanici poručuje onodobno vjernike da „vojuju za vjeru koja je jednom zauvijek predana svetima (Jud 3). Neprijatelj djeluje iznutra, snažnije i učinkovitije nego izvana.

Ispovjedaonica je i danas mjesto gdje čovjek odlaže staroga čovjeka, poderane prnje, kao onaj rasipni sin (Lk 15) te oblači novu haljinu (u izvorniku „prvu“ – krsnu, bijelu haljinu) te odlazi lagan kao ptica, okupan u milosti i „krvi koja se prolijeva za oprost grijeha“ (Isusove riječi koje svećenik izgovara nad kaležom u misnoj pretvorbi!). Danas su ispovjedaonice, pročitah negdje, mjesto i odlagališta pribora za čišćenje crkvenih prostorija. Metle, kante, krpe, sredstva za pranje i čišćenje. Nepojmljivo, nevjerojatno, ali istinito! Sakrament ispovijedi nestao je iz prakse zapadne Crkve.

Namjesto sakramenta pokore i ispovijedi u praksi imamo povratak, recidiv u Stari zavjet, tzv. pokorničko bogoslužje. Puk sluša Božju riječ i kaje se za svoje promašaje, grijehe i otpade od Boga u mnogim knjigama Staroga zavjeta. U Starom zavjetu narod stoji pod Božjom i pred Božjom riječi. Bog govori, narod se bije u prsa i kaje, u progonstvu ispašta za svoje otpade. Novi zavjet ne poznaje praksu pokorničkih bogoslužja. U Novom je zavjetu Riječ postala tijelom u Isusu Kristu. Osoba se mora suočiti s Isusom – licem u lice. Isus redovito pita pojedinca, nikada masu, što želi, što hoće. Pojedinac se mora izjasniti, očitovati. Više od 220 puta imamo u evanđeljima Isusa koji pita pojedince. Nastupa kao onaj koji oprašta grijehe, što je povlastica samoga Boga, dok se njegovi protivnici nad tim sablažnjavaju. (Nastavlja se)

 

Zanima nas Tvoje mišljenje!