Vjera

SKANDINAVIJA IMA NAJVEĆI BROJ ZVANJA U SJEVERNOJ EUROPI!

  1. André Malraux predvidio je da će 21. stoljeće biti religiozno, ili ga neće biti. Sociolozi napominju kako, čak i u posvjetovnjačenim društvima, ljudi žude za duhovnim sadržajima. Unatoč spomenutoj društvenoj i kulturnoj vidljivosti protestantizma u sjevernoj Europi, luteranska i anglikanska crkva ondje su na umoru. Britanski sociolozi predviđaju da će se anglikanci koji su praktični vjerici uskoro susresti sa sudbinom ptice dodo, budući da je njihov broj, polovicom stoljeća, pao s 800.000 na svega 50.000. Protestantske Crkve u Sjevernoj Americi suočene su sa sličnim i poraznim statistikama. U Švedskoj, npr. samo 4% luterana redovito pohađa obrede, dok su odgovarajuće brojke za Norvešku i Finsku ispod 2%.
    Nasuprot tome, Katolička crkva u sjevernoj Europi doživljava pravu renesansu u malom. U Velikoj Britaniji trenutačno ima više praktičnih vjernika katolika negoli anglikanaca. U Skandinaviji ima približno 600 000 katolika, otprilike 3% ukupnoga stanovništva toga područja (što je slično postotku katolika u Aziji). Sasvim je sigurno to djelomice povezano s imigracijom. Budući da se Europska Unija 2004. proširila na manje bogate zemlje bivšega istočnoga bloka, Skandinaviju i Britansko Otočje preplavili su iseljenici iz katoličkih zemalja, poput Poljske (2,2 milijuna Poljaka napustilo je svoju zemlju u prošlom desetljeću), Slovačke, Hrvatske, i Litve.
    Dok se sv. mise diljem sjeverne Europe slave na poljskome i hrvatskome i autohtono stanovništvo toga područja biva privučeno u Katoličku Crkvu. Prošloga se desetljeća broj britanskih bogoslova učetverostručio. To se, pak, ne da objasniti imigracijom, jer mladi poljski useljenici koji ulaze u bogosloviju obično se vraćaju kući. Ne radi se ovdje niti o kratkotrajnim zanosu, poput onoga koji je 2010. godine uslijedio nakon posjeta Pape Benedikta XVI. Činjenica je da se ovakav uzlazni trend bilježi već deset godina.
    Trenutačno Skandinavija ima najveći broj zvanja na sjevernoj polutci. Katolička Crkva u Švedskoj ima 103 000 pripadnika i 17 bogoslova. Za usporedbu, Bečka nadbiskupija ima trinaest puta više vjernika, no svega tridesetak mladića koji se spremaju za svećeništvo. (R)

 

Zanima nas Tvoje mišljenje!